Преглед на пријави


Филтрирај по Статус на пријава:
Пребарај по број на пријава:

Денес


Нема пријави за денес.


Целосна листа на пријави


Статус Пријава
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.72,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.077/737-566...Повеќе
27.02.2024 во 15:25:23
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"53 наспроти продавницата 9 ката,не е во функција.Ве...Повеќе
27.02.2024 во 12:44:49
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Тошо Арсов"бр.14,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
27.02.2024 во 12:27:30
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Четири улични светилки на ул."Климент Охридски" од кои три oд бр.190 до бр.210 и една наспроти бр.200,не...Повеќе
27.02.2024 во 11:03:30
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Моша Пијаде"бр.68 има некој спој што изгаснува и светнува,или воопшто не е...Повеќе
26.02.2024 во 15:27:04
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Васил Сурчев"бр.54,за подигање на смет од органско...Повеќе
26.02.2024 во 14:58:17
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Муртино к.бр.86 до трансформаторот наспроти...Повеќе
26.02.2024 во 13:31:46
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Муртино к.бр.230,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
26.02.2024 во 11:46:35
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани. После вашата интервенција во населено место Ново Добрејци (после каналот од лева страна)три...Повеќе
23.02.2024 во 13:37:48
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓуро Салај" бр.3 повторно не е во функција.Ве молиме за повторна...Повеќе
23.02.2024 во 09:27:03
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Добрејци к.бр.137,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
22.02.2024 во 14:25:22
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе канделабри на ул."Маршал Тито"(стара чаршија)почнувајки од бр.15,17,не се во функција. Ве...Повеќе
22.02.2024 во 11:32:29
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе канделабри на ул."Маршал Тито"(стара чаршија)почнувајки од бр.15,17,не се во функција. Ве...Повеќе
22.02.2024 во 11:32:27
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки во населено место Раборци к.бр.7 и к.бр.8,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
22.02.2024 во 11:04:06
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ристо Ќурчиев"наспроти бр.20,за кроење на капини. кон.тел.070/373-428...Повеќе
22.02.2024 во 11:01:41
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ристо Курчиев"бр.20 со ул."Ристоман Попчевски",за навален...Повеќе
22.02.2024 во 09:48:28
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки нa ул."Брака Минкови"на самата раскрсница со ул."Атанас Караман"не се во...Повеќе
21.02.2024 во 15:37:52
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул"Ристо Ќурчиев"бр.20 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
21.02.2024 во 14:29:35
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"бр.4,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
21.02.2024 во 12:34:55
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Раборци кај фирмата што изработува погребални опрема,...Повеќе
21.02.2024 во 11:21:59
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Кирил и Методи"бр.10,за собирање на смет од органско...Повеќе
21.02.2024 во 11:20:17
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на уличното осветлување во населено место Баница к.бр.40,од центарот на...Повеќе
21.02.2024 во 09:39:29
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на уличното осветлување во населено место Габрово, за целосен...Повеќе
21.02.2024 во 08:15:02
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби ulicno osvetluvanje!! Partizanska 63 Strumica,poveke od dve nedeli ne raboti !! ...Повеќе
21.02.2024 во 12:30:30
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција во населено место Просениково за целосен сервис. Кон.тел.071663665 ...Повеќе
20.02.2024 во 13:07:50
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Банско кај турските гробишта и кај Владе Банско,не се...Повеќе
20.02.2024 во 12:54:27
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција во населено место Костурино за целосен сервис. ...Повеќе
20.02.2024 во 12:49:53
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки во населено место Габрово к.бр.1 и к.бр.2, на крајот од населеното место не се...Повеќе
20.02.2024 во 12:46:31
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."5ти Ноември" бр.38 и наспроти бр.38 на бр.25, за кроење на три липи....Повеќе
19.02.2024 во 14:33:01
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."9ти Мај"бр.6,подолго време не е во функција.Ве молиме за интервенција....Повеќе
19.02.2024 во 13:22:59
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Борис Поп Димитров"помеѓу бр.40 и 42,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
19.02.2024 во 12:57:24
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Струма"бр.3,за собирање на секаков вид на...Повеќе
19.02.2024 во 11:35:11
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Херој Карпош"бр.27,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
19.02.2024 во 08:29:38
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Пријавувам прекин на вововодната мрежа на улица Страшо Пинџур. На ден 18,02,2024 година недела од 13,00 часот...Повеќе
19.02.2024 во 03:25:18
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Вељуса к.бр.286 кај православната црква, не е во функција. Ве...Повеќе
16.02.2024 во 11:04:50
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Цветан Димов"почнувајки од авто пералните па се до крајот на...Повеќе
15.02.2024 во 13:31:41
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Бетовенова"бр.176,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
15.02.2024 во 13:17:06
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, да пријавам неисправна светилка_истата не свети туку само жари, на улично во с Банско наспроти...Повеќе
15.02.2024 во 19:01:53
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓуро Салај"бб после Панел во месноста Софилар,не е во функција. Ве молиме...Повеќе
15.02.2024 во 10:56:02
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки на ул."Кожуф"бр.9,не се во функција. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.071271195 ...Повеќе
15.02.2024 во 10:50:03
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Вардарска"бр.26, за подигање на подрумски отпад...Повеќе
15.02.2024 во 08:22:28
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани ве молам за интервенција за кроење на дрво на улица 24 Октомври со улица Б.Мучето поточно спроти...Повеќе
15.02.2024 во 13:50:12
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Скопска"бр.21,не е во функција.Ве молиме за интервенција. Кон.тел.071908752 ...Повеќе
14.02.2024 во 09:22:35
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Бетовенова"бр.38 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
13.02.2024 во 13:02:03
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Климент Охридски"почнувајки од Авто Сервис "Руте"до бензинската на...Повеќе
13.02.2024 во 12:27:21
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска Република"бр.83, не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
13.02.2024 во 09:37:04
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."5ти Ноември" бр.198 и покрај интервенцијата повторно не е во функција,ве...Повеќе
12.02.2024 во 14:24:24
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.177,повторно не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
12.02.2024 во 13:52:12
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Сачево к.бр.86 на влезот во населеното место,не е во...Повеќе
12.02.2024 во 13:45:55
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Јанка Илиева има пријавено дефект на улицно осветлување од минатата недела, на улицата Александар Думов,...Повеќе
12.02.2024 во 17:56:50
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за повторна интервенција на уличната светилка во населено место Просениково...Повеќе
12.02.2024 во 11:34:08
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Добрејци к.бр.33В на стариот пат позади Жикол не е во...Повеќе
09.02.2024 во 14:55:16
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"бр.4, не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
09.02.2024 во 12:54:50
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Првомајска"бр.4,не е во функција. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.071399292...Повеќе
09.02.2024 во 12:41:23
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул"Крушевска Република"бр.98 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
09.02.2024 во 12:09:07
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличнита светилка во населено место Просениково помеѓу к.бр.154 и 155 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
09.02.2024 во 12:02:20
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Во населено место Дабиље к.бр.152, на патот спрема Петралинци на последниот дрвен столб уличната...Повеќе
09.02.2024 во 11:00:05
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки во населено место Просениково наспроти к.бр.243 и 244, веќе подолго време не се...Повеќе
08.02.2024 во 14:11:39
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Александар Думов"бр.128 на крајот од улицата во месноста Софилар,не е во...Повеќе
08.02.2024 во 10:55:43
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Солунска"бр.11,не е во функција. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.070323913 ...Повеќе
07.02.2024 во 12:04:58
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."11 ти Септември"бр.18,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
07.02.2024 во 12:04:10
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."MХЈ" пред бр.123,за пукната водоводна цевка од која извира вода и се...Повеќе
07.02.2024 во 08:22:44
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Na Ul Elka Jankova 18 poveke od edna godina nema ulicno osvetluvanje, imase drvena Bandera i so zamenata na banderata ne se zameni i ulicnata rasveta. Ve Moline da se resi problemot ...Повеќе
06.02.2024 во 19:26:14
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"бр.53, веќе подолго време не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
06.02.2024 во 12:29:58
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за итна интервенција на ул."Димитар Влахов бр.19,за санирање на уништена голема...Повеќе
06.02.2024 во 12:14:17
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка веќе подолго време на ул."Гоце Делчев"бр.22,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
06.02.2024 во 11:13:52
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."24 октомври"бр.22 наспроти аптека Бела Дона,за кроење на...Повеќе
06.02.2024 во 09:30:40
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на санирање и тампонирање на големи ударни дупки на ул."5 ти Ноември"од...Повеќе
06.02.2024 во 09:18:08
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција за санирање на ударни дупки и тампонирање на истите на...Повеќе
06.02.2024 во 09:14:32
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул.'Борис Поп Димитров"бр.32 од цела улица само таа улична светилка почесто...Повеќе
06.02.2024 во 09:08:02
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Бел Камен"бр.2 на самата раскрсница со ул."Крушевска"на самото ќоше,не е...Повеќе
06.02.2024 во 08:42:41
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Спиро Захов"на самата раскрсница на патот што води кон Цареви кули,не е...Повеќе
05.02.2024 во 15:43:05
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Три улични светилки на ул."Гоце Делчев"бр.6,бр.8 двете пред кладилницата Златна Копачка,другата на...Повеќе
05.02.2024 во 15:41:54
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Цветан Димов"наспроти Жито Маркет кај игралиштето за миленици до...Повеќе
05.02.2024 во 14:18:53
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Цветан Димов"бр.62 пред втората трафостаница,не е во функција.Ве молиме...Повеќе
05.02.2024 во 14:15:32
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Гоце Делчев"позади магазините на Тв канал Вис,Ал Демик за...Повеќе
05.02.2024 во 13:46:45
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Просениково кај игралиштето,црквата и...Повеќе
05.02.2024 во 11:59:48
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Скопска"за тампонирање и санација на цела улица која е со многу...Повеќе
05.02.2024 во 10:54:58
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Васил Главинов" од мостот е за тампонирање и санација на цела...Повеќе
05.02.2024 во 10:50:56
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."11ти Септември" пред к.бр.20,не е во функција. Ве молиме за интервенција....Повеќе
05.02.2024 во 09:41:23
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Маршал Тито"бр.159,за подигање на смет од органско...Повеќе
02.02.2024 во 12:31:27
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.177,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
02.02.2024 во 10:52:39
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Банско к.бр.45,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
31.01.2024 во 14:36:47
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Потребно е да се замени улично осветлување пред бандерата на Ул.Борис Поп-Димитров 32 ...Повеќе
31.01.2024 во 20:03:37
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Боро Џони"на самото Кино,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
31.01.2024 во 10:46:07
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.199, веќе подолго време не е во функција.Ве...Повеќе
31.01.2024 во 09:29:27
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Добар ден пријава за улично осветлување прегорена сијалица на улица Крушеввска Република пред куќа бр 98 и...Повеќе
30.01.2024 во 17:22:49
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓуро Салај"бр.3,повторно не е во функција.Ве молиме за повторна...Повеќе
30.01.2024 во 08:52:32
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Проблем со улично осветлување-прегорена сијалица на ул.Цар Сажуил пред куќа бр.14 ...Повеќе
30.01.2024 во 02:25:44
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."5ти Ноември"бр.22,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
29.01.2024 во 09:02:24
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Безброј пати пријавувам дека не работи уличното осветлување на ул.1-ви мај пред куќен број 28 и...Повеќе
27.01.2024 во 04:35:24
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Свидовица не се во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
26.01.2024 во 14:32:46
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки во населено место Просениково к.бр.244 и наспроти бр.244, не се во функција. Ве...Повеќе
26.01.2024 во 14:00:51
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Костурино к.бр.365 на патот што води спрема рудникот,не е во...Повеќе
26.01.2024 во 10:47:44
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Илинденска"бр.10 не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
25.01.2024 во 12:38:03
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличното осветлување на ул"5ти Ноември" од црквата" Свети 15"до училиштето "Нилола Карев"не е во...Повеќе
24.01.2024 во 13:46:07
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Димитар Влахов"бр.19,не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
23.01.2024 во 11:11:18
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Цела линија на уличното осветлување по потегот на ул."Димитар Влахов"од бр.82 до бр.106,по цела...Повеќе
22.01.2024 во 13:23:50
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка веќе подолго време на ул."Ѓуро Салај"бр.3,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
22.01.2024 во 12:55:46
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Илинденска" од почетокот на улицата па се до бр.17, не се во функција....Повеќе
22.01.2024 во 11:03:30
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Димитар Влахов"од бр.82 до бр.106, не се во функција. Ве молиме за...Повеќе
22.01.2024 во 10:56:45
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, По интервенцијата на ЕВН за паднат електричен дрвен столб уличното осветлување во населено...Повеќе
22.01.2024 во 09:57:03
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.114,одма до продавницата на самата...Повеќе
18.01.2024 во 12:42:07
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.103 повторно,не е во функција.Ве молиме за повторна...Повеќе
18.01.2024 во 09:34:52
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Цела линија на уличното осветлување на ул."5 ти Ноември"од Чурлински мост до Маркетот Трајче на...Повеќе
18.01.2024 во 09:31:32
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Три улични светилки на ул."Димитар Влахов"бр.22,бр.24,бр.30,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
17.01.2024 во 11:48:25
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Веќе подолго време во населено место Просениково к.бр.199 спрема населено место Дабиље право,не е...Повеќе
17.01.2024 во 10:52:41
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Дабиље во сокакот лево после Ајдучка чешма, не се во...Повеќе
17.01.2024 во 09:17:16
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, И покрај интервенцијата на уличното осветлување на ул."Тимо Тренчев" две улични светилки на бр.5...Повеќе
17.01.2024 во 09:09:23
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Гоце Делчев"бб измеѓу бараките позади црквата во џебот,не е во...Повеќе
17.01.2024 во 09:03:31
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул.'Елка Јанкова"бр.41,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
11.01.2024 во 13:18:54
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Муртино спроти поштата,кај Шинка патот,бр.9,не се во...Повеќе
09.01.2024 во 12:26:07
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Банско,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
09.01.2024 во 12:22:02
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Стив Наумов"наспроти бр.46,има некој спој со фасонката и уличната, не е во...Повеќе
09.01.2024 во 12:04:51
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличното осветлување во населено место Просениково е во целосен прекин. Ве молиме за...Повеќе
09.01.2024 во 10:59:14
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Неретва"бр.59,не е во функција. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.076483126 ...Повеќе
09.01.2024 во 10:53:29
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличните светилки во населено место Раборци повторно,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
09.01.2024 во 09:18:03
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки во населено место Дабиље к.бр.135 и 137 во сокакот позади Кит-го маркетот, не е во...Повеќе
09.01.2024 во 09:04:24
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул. Караман Атанас бр. 12 не свети веќе неколку недели. Ве замолувам за...Повеќе
09.01.2024 во 00:09:12
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, ве известувам за престанување на светење на улично светло на улица Елка Јанкова бр 19. Без тоа...Повеќе
06.01.2024 во 00:23:31
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Четири улични светилки на ул."Боро Поцков" бр.14,бр.16,бр.18 и бр.20, не се во функција. Ве молиме за...Повеќе
05.01.2024 во 10:37:32
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки во населено место Муртино к.бр.9 и к.бр.10 од училиштето спрема патот кон...Повеќе
05.01.2024 во 08:54:53
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Младинска"бр.227,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
05.01.2024 во 08:49:16
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби izvestuvam deka vo s bansko nema ulicni lambi nekolku pati e izvesteno direktoro ivan stajmenovski nema zemeno merka za bansko ima potreba deka treba nova linija i za upravuvanje dr lambi decata odat...Повеќе
04.01.2024 во 18:04:24
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Цела линија на уличното осветлување од центарот на населеното место Куклиш, десно спрема...Повеќе
04.01.2024 во 10:55:45
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Кирил и Методиј"бр.58 не е во функција,ве молиме за интервенција. ...Повеќе
03.01.2024 во 13:08:11
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Антон Панов"од самата кривина до бр.32,за расчистување со...Повеќе
03.01.2024 во 13:02:01
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби 3 ulicni sijalici ne se vo funkcija na ul Mirche Acev ...Повеќе
01.01.2024 во 06:35:41
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Уличното осветлување - светилката на електричниот столб на аголот меѓу улиците „5-ти Ноември“ и „Егејска“...Повеќе
30.12.2023 во 02:03:11
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Во село Баница куќен број 82 и 83 кај Томе Димитриев подолг период нема улично осветлување а лицето е...Повеќе
28.12.2023 во 14:10:18
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Пет улични светилки на ул."12ти Јули"околу бр.30 во сокакот,не се во функција. Ве молиме за...Повеќе
26.12.2023 во 12:59:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Стив Наумов"бр.119,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
26.12.2023 во 11:53:53
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."5ти Ноември"бр.4, за кроење на гранки. ...Повеќе
26.12.2023 во 11:44:50
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Загребачка"наспроти бр.13,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
26.12.2023 во 09:00:14
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Гоце Делчев"Егејско Малоо наспроти бр.161,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
26.12.2023 во 08:57:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Солунска"бр.24,не е во функција.Ве молиме за интервенција. Кон.тел.070926506 ...Повеќе
25.12.2023 во 13:33:06
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки на ул."5 ти Ноември"бр.191,бр.193 и бр.195,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
25.12.2023 во 13:25:33
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Младинска"бр.90 во џебот,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
25.12.2023 во 09:37:56
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."4 ти Јули"бр.4,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон тел.070/310-481 ...Повеќе
25.12.2023 во 09:35:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Дабиље к.бр.300,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
25.12.2023 во 09:01:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Иљо Шопов"бр.98,не е во функција.Ве молиме за интервенција. Кон.тел.075510921 ...Повеќе
25.12.2023 во 08:52:36
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.148,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
22.12.2023 во 14:01:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Баница к.бр.54 по долго време не е во функција,ве молиме за...Повеќе
22.12.2023 во 13:40:00
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеке улични светилки на ул"Младинска"бр.39 не се во функција ве молиме за...Повеќе
22.12.2023 во 11:37:17
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."12ти Јули"бр 22 не се во функција,ве молиме за...Повеќе
21.12.2023 во 11:12:24
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување во населено место Раборци е во целосен прекин. Ве молиме за...Повеќе
21.12.2023 во 11:03:12
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Улична светилка изгорена на ул Мирче Ацев бр 12 ...Повеќе
20.12.2023 во 23:55:21
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Тодор Чучков" бр.20,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
20.12.2023 во 15:22:34
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."24ти Октомври"пред аптека Бела Дона,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
20.12.2023 во 15:09:36
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Дојранска"бр.7, не е во функција. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.070346790 ...Повеќе
20.12.2023 во 15:04:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Епименонда Поп Андонов" бр.20,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
20.12.2023 во 14:59:38
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Куклиш почнувајќи од Криго-Кс магазинот нагоре, не се...Повеќе
20.12.2023 во 11:31:08
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Солунска"бр.11 не е во функција,ве молиме за интервенција. кон.тел.077527582 ...Повеќе
20.12.2023 во 09:22:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Кирил и Методиј"наспроти бр.33 пред куќата на актерот Бенинов не е во...Повеќе
20.12.2023 во 09:04:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Атанас Караман"бр.12 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
20.12.2023 во 08:19:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на бетонскиот столб пред градската капела не е во функција,ве молиме за по...Повеќе
19.12.2023 во 13:02:00
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличнота светилка во населено место Баница к.бр.40 од десната страна на патот спрема манастирот...Повеќе
19.12.2023 во 12:42:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување на ул"Tимо Тренчев"бр.7 по долго време не е во функција,ве молиме за...Повеќе
19.12.2023 во 11:35:27
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Бетовенова бр.38 не е во функција,ве молиме за интервенција. ...Повеќе
19.12.2023 во 11:05:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Плачковица"бр.27, не е во функција. Ве молиме за интервенција. Тел.за...Повеќе
19.12.2023 во 10:55:40
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Сава Ковачевиќ"бр.13 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
19.12.2023 во 08:19:11
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."1ви Мај бр.26 и бр.28,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
18.12.2023 во 15:32:39
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Баница бр.4 кај трансформаторот,не е во...Повеќе
18.12.2023 во 09:50:37
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.103,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
18.12.2023 во 09:29:14
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Раборци,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
18.12.2023 во 08:25:11
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Ulicno osvetluvanje na ul.5ti Noemvri pomegu 63 i 65 (sokak ulickata kaj zelezinjata za nadole). ...Повеќе
15.12.2023 во 17:41:28
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Муртино к.бр.9 и к.бр.10 од училиштето спрема патот кон...Повеќе
14.12.2023 во 12:38:17
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Кирил и Методиј"бр.48,фрла искри и не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
14.12.2023 во 11:14:39
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Вељуса к.бр.286, 30 метри лево од православната црква во...Повеќе
14.12.2023 во 11:06:40
Тип на пријава: Решено
Решено Не работи уличното осветлување на ул.1-ви Мај бр.20 Струмица (позади спортската сала на училиштето) Поздрав ...Повеќе
14.12.2023 во 16:20:50
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молам за проверка на уличното осветлување на почетокот на село Сачево почнувајќи од...Повеќе
14.12.2023 во 05:11:05
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.181 на самото ќоше со ул."Бел Камен",не е во функција.Ве молиме...Повеќе
13.12.2023 во 09:15:17
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Добрејци к.бр.137,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
12.12.2023 во 14:26:09
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.13 повтрно,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
12.12.2023 во 11:04:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.11,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.071/578-447...Повеќе
11.12.2023 во 08:45:19
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул. Караман Атанас бр. 12 не свети веќе неколку недели. Ве замолувам за...Повеќе
10.12.2023 во 22:55:44
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Младинска"бр.220,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
07.12.2023 во 11:24:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.199 од центарот право спрема Дабиље, не е во...Повеќе
07.12.2023 во 09:35:39
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Банско к.бр.39 кај продавницата Слобода Комерц, не е во...Повеќе
06.12.2023 во 15:10:32
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Стив Наумов"бр.151,не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
06.12.2023 во 15:04:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Стив Наумов"бр.3, веќе подолго време не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
06.12.2023 во 11:31:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Костурино пред домот од десната страна по...Повеќе
06.12.2023 во 11:08:00
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Кирил и Методиј"бр.29,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
05.12.2023 во 13:38:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Банско к.бр.270 веќе подолго време,не е во функција.Ве молиме...Повеќе
05.12.2023 во 11:19:53
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Младинска"бр.112 позади некогашниот ресторант Браво,не е во функција.Ве...Повеќе
05.12.2023 во 10:40:19
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Спиро Захов"бр.38 и бр.48, не се во функција. Ве молиме за...Повеќе
05.12.2023 во 08:59:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Костурино од трансформаторот спрема...Повеќе
04.12.2023 во 12:04:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Дабиље к.бр.152 на излезот од населеното место спрема...Повеќе
04.12.2023 во 11:03:37
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Банско к.бр.270,веќе подолго време не е во функција. Ве молиме...Повеќе
04.12.2023 во 10:52:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Солунска"бр.29,не е во функција. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.075396964 ...Повеќе
04.12.2023 во 09:30:26
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.148 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
30.11.2023 во 10:56:49
Тип на пријава: Решено
Решено Поитувани, Уличната светилка на ул."Солунска"бр.31,не е во функција.Светилката има некој спој исфрла искри.Ве...Повеќе
29.11.2023 во 11:25:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Ново Добрејци кај магазинот Мрак,не е во...Повеќе
28.11.2023 во 10:42:00
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Неретва"бр.59 од силниот ветар целосната крушка е падната,и моментално...Повеќе
28.11.2023 во 08:24:59
Тип на пријава: Решено
Решено Na ulica Sirok Dol broj 22 izgorena ulicna svetilka Ve mllome za intervencojs ...Повеќе
28.11.2023 во 01:29:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани телефонската линија не Ви е во функција.Ве замолуваме за интервенција улично осветлување помеѓу...Повеќе
27.11.2023 во 23:13:06
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани телефонската линија не Ви е во функција.Ве замолуваме за интервенција улично осветлување помеѓу...Повеќе
27.11.2023 во 23:11:11
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки во населено место Муртино на кривината кај поштата и две кај Шинка не се во...Повеќе
27.11.2023 во 11:18:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки во населено место Муртино на кривината кај поштата и две кај Шинка не се во...Повеќе
27.11.2023 во 11:18:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, уличните светилки на ул.Егејска не се во функција, Ве молиме за интервенција ...Повеќе
26.11.2023 во 23:19:37
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Белотино к.бр.21,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
24.11.2023 во 11:07:24
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување на ул."Гоце Делчев"Егејското маало,не е во функција.Ве молиме...Повеќе
24.11.2023 во 11:05:17
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул.'Огражден" бр.18 на самата раскрсница на ќошето со ул."Светозар...Повеќе
24.11.2023 во 11:03:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"бр.8,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
24.11.2023 во 11:00:57
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилкана ул."Гоце Делчев"бр.153 (Егејско маало),не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
23.11.2023 во 13:42:12
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Мирче Ацев"бр.11, не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
23.11.2023 во 12:21:29
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција.на ул."Ленинова"позади Урбанизамот на паркингот,за чистење на...Повеќе
21.11.2023 во 12:49:27
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска Република"бр.15,повторно не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
21.11.2023 во 12:49:02
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Кирил И Методиј" бр.1, не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
21.11.2023 во 12:17:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување на ул."Партизанска"е во целосен прекин. Ве молиме за...Повеќе
21.11.2023 во 11:20:46
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Димитар Влахов"бр.19,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
21.11.2023 во 09:48:00
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.72,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.077/737-566...Повеќе
21.11.2023 во 09:19:59
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Бетовенова"бр.24,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
21.11.2023 во 09:17:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Иљо Шопов"бр.52,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
20.11.2023 во 13:29:56
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка веќе подолго време на ул."Тимо Тренчев"бр.3,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
20.11.2023 во 11:18:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, уличната светилка на ул."Панче Пешев"наспроти бр.29,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
20.11.2023 во 11:13:18
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."27 ми Март"бр.21 и бр.25,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
20.11.2023 во 11:01:06
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на уличното осветлување на ул.'Партизанска"наспроти бр.21,за...Повеќе
20.11.2023 во 09:15:36
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличното осветлување на ул."Неретва" e во целосен прекин. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.076483126 ...Повеќе
20.11.2023 во 09:10:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Партизанска"бр.21, не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
20.11.2023 во 09:04:14
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Светозар Марковиќ"бр.30 поточно наспроти бр.69,не е во функција.Ве молиме...Повеќе
20.11.2023 во 08:26:30
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Веке една година од страна на уличното осветлување,пред мостот по патот во населено место...Повеќе
15.11.2023 во 12:44:25
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Кирил и Методиј"втората бандера ,спроти игротеката Хипо не е во...Повеќе
15.11.2023 во 12:29:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија во населено место Белотино не е во функција,ве молиме за интервенција. кон.тел.072-721-625...Повеќе
15.11.2023 во 11:44:22
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување на ул."Тошо Арсов"е целосно во прекин,ве молиме за...Повеќе
15.11.2023 во 11:10:20
Тип на пријава: Решено
Решено Проблем со улично осветлување на ул.Народен борец бр.7 2400 Струмица ...Повеќе
15.11.2023 во 00:48:21
Тип на пријава: Решено
Решено Проблем со улично осветлување на ул.Народен борец бр.7 ...Повеќе
15.11.2023 во 00:46:46
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Добрејци бр.74 кај Мрак,не е во функција.Ве...Повеќе
14.11.2023 во 09:13:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Дрварска"бр.49,не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
13.11.2023 во 15:34:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Илинденска бр.4,не е во функција. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.078891938...Повеќе
13.11.2023 во 12:18:53
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."5ти Ноември"бр.54,за запушена канализациона цевка. Кон.тел.070374807 ...Повеќе
13.11.2023 во 11:04:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Илинденска" бр.10,после секое паѓање на дожд прави спој и светилката не...Повеќе
13.11.2023 во 10:58:12
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Плачковица"бр.13,повторно не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
13.11.2023 во 09:33:14
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Гоце Делчев"бр.128 позади Терзи, не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
13.11.2023 во 08:57:50
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Благој Јанков Мучето"бр.3 кај фото Коки,за подигање на подрумски...Повеќе
10.11.2023 во 14:37:28
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Неретва"бр.59 прави спој и исфрла искри. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
10.11.2023 во 08:27:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличнната светилка на ул."Кочо Рацин"бр.4 по долго време не е во функција,ве молиме за...Повеќе
09.11.2023 во 15:05:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ристоман Попчевски"бр.11, на раскрсницата со ул."Младинска"до...Повеќе
08.11.2023 во 11:05:44
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул",Тошо Арсов"бр.18 не е во функција,ве молиме за интервенција. ...Повеќе
08.11.2023 во 00:14:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување во населено место Сачево од почетокот на населеното место до центарот не е...Повеќе
07.11.2023 во 13:13:30
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Атанас Нивичански"бр.12 во џебот,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
07.11.2023 во 12:32:50
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување во населено место Банско е во целосен прекин. Ве молиме за...Повеќе
07.11.2023 во 12:05:45
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Канделабрите на ул"Mаршал Тито"(стара чаршија)од почетокот на улицата до бутик Тозо не е во...Повеќе
07.11.2023 во 11:58:56
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Белградска"бр.4 не е во функција,ве молиме за интервенција. кон.тел.071741891 ...Повеќе
07.11.2023 во 11:00:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Александар Думов"бр.306 после Лочето Магазинот кај Брицо,не е во...Повеќе
07.11.2023 во 09:24:34
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Пљачковица"бр.13,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
06.11.2023 во 13:57:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."5ти Ноември"бр.38,повеќе пати прегорува и не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
06.11.2023 во 12:59:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Попчево к.бр.26,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
06.11.2023 во 12:54:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Добрејци бр.60,наспроти Мрак не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
06.11.2023 во 11:36:38
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Муртино почнувајќи од бр.9 на патот за Моноспитово...Повеќе
06.11.2023 во 08:22:10
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Десет улични светилки во населено место Костурино од црквата нагоре, не се во функција. Ве молиме...Повеќе
03.11.2023 во 11:54:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Александар Македонски"бр.5 и бр.7 на самото ќоше на раскрсницата со...Повеќе
02.11.2023 во 14:38:57
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Неретва"бр.61, подолго време не е во функција.Ве молиме за побрза...Повеќе
02.11.2023 во 14:00:29
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Охридска"бр.3,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.071/205-201 ...Повеќе
02.11.2023 во 12:33:17
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Димитар Влахов"бр.106.не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон...Повеќе
02.11.2023 во 12:29:52
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Антон Панов" бр.17,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
01.11.2023 во 14:38:57
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, сакам да пријавам дека неколку денови не е во функција уличното осветлување на ул.Охридска бр.11,...Повеќе
01.11.2023 во 16:01:37
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Улучната светилка на ул."Ѓуро Салај"бр.3 наспроти градинката,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
01.11.2023 во 09:51:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Перо Тошев"бр.2 не е во функција,ве молиме за интервенција. ...Повеќе
31.10.2023 во 14:08:24
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Вардарска"бр.24,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.070/518-674...Повеќе
30.10.2023 во 13:31:20
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Иљо Шопов"бр.15 на самата зграда,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
30.10.2023 во 13:22:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција за кроење на липи на ул."Герас Цунев"бр.11. кон.тел.078-233-863 ...Повеќе
30.10.2023 во 12:17:34
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Атанас Караман"измеѓу бр.36 и бр.34,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
30.10.2023 во 10:37:19
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Младинска"бр.72 во сокакот,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
30.10.2023 во 10:35:11
Тип на пријава: Решено
Решено Na ulica Belgradska br.4 ulicnoto osvetluvanje ne raboti veke cela godina. Ve molim da go osvetlite toj del od gradot. POZDRAV ...Повеќе
28.10.2023 во 03:25:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Илинденска"бр.10,не е во функција.Ве молиме за интервенција. Кон.тел.078640285...Повеќе
26.10.2023 во 08:25:59
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Кирил и Методи"бр.5 и на самото ќоше,за подигање на смет од...Повеќе
25.10.2023 во 14:28:25
Тип на пријава: Решено
Решено Ве известувам дека една недела не функционира уличното осветлување на улица Страчо Пинџур паркингот позади...Повеќе
25.10.2023 во 14:49:22
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Банско бр.71,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
25.10.2023 во 08:24:12
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Партизанска"бр.81,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
24.10.2023 во 14:45:30
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување во населено место Банско е во целосен прекин.Ве молиме за...Повеќе
24.10.2023 во 11:19:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Добрејци к.бр.43 и к.бр.319 по стариот неасфалтиран пат,не се...Повеќе
24.10.2023 во 09:31:35
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Пријавувам проблем! Не свети уличното на 8-мата бандера од левата страна во с. Сачево. Исто така...Повеќе
21.10.2023 во 12:26:36
Тип на пријава: Решено
Решено Zdravo, Imam problem so ulicnoto osvetluvanje na Ulica Blagoj Jankov Mucheto 29. Kandelabrite nitu Edna od dvete ne e vo funkcija vekje podolg period. Ve molam za brza intervencija ...Повеќе
20.10.2023 во 16:35:18
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Орце Николов"бр.18 и бр.20,за кроење на повеќе гранки. ...Повеќе
20.10.2023 во 08:23:56
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул.'Сандо Масев"бр.19 пред бараката на Бизи,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
20.10.2023 во 08:20:35
Тип на пријава: Решено
Решено Zdravo Probuvame da ve dobieme na telefon no nikoj ne se javuva Sakam da prijavam za ulicnoto osvetluvanje pred selo Dabile pred firma Brams Dizajn ne sveti poveke od 2 meseci Ve zamoluvam ako moze...Повеќе
18.10.2023 во 16:50:34
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Страшо Пинџур"бр.23,за кроење на липи. ...Повеќе
18.10.2023 во 10:08:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Дрварска"бр.55,не е во функција.Ве молиме за интервенција. тел.кон.076/261-045...Повеќе
17.10.2023 во 14:01:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"измеѓу бр.15 и 17,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
17.10.2023 во 09:25:35
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска Република"бр.159,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
16.10.2023 во 14:02:00
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Сава Ковачевиќ"измаѓу бр.31 и бр.33,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
16.10.2023 во 14:01:53
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Баница од влезот на населеното место до...Повеќе
16.10.2023 во 11:00:50
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Цветан Димов"бр.94,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
16.10.2023 во 10:56:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, уличното осветлување во населено место Муртино к.бр 10 (патот накај Моноспитово)по долго време не ...Повеќе
13.10.2023 во 11:16:59
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување на ул."Перо Тошев"измеѓу к.бр 1 и к.бр 3 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
13.10.2023 во 10:59:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Група граѓани од ул"Атанас Нивичански"пријавуват дека уличното осветлување помеѓу к.бр.14 и к.бр.16...Повеќе
12.10.2023 во 11:08:59
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул"Маврово"бр 13 за собирање на смет од органско...Повеќе
12.10.2023 во 10:55:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Тошо Арсов"бр.20,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
12.10.2023 во 10:51:24
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"24 Октомври"бр.1 не е во функција ве молиме за интервенција. кон.тел.070-677-470 ...Повеќе
12.10.2023 во 09:02:29
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Атанас Нивичански"бр.14,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
10.10.2023 во 12:11:59
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓуро Салај"бр.3,не е во функција.Ве молиме за интервенција. Кон.тел.076-303-155...Повеќе
10.10.2023 во 11:16:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување на ул."Кожуф"веќе три дена е во целосен прекин. Ве молиме за...Повеќе
10.10.2023 во 08:20:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Неретва" бр.14 на самата кривина,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
09.10.2023 во 14:31:57
Тип на пријава: Решено
Одговорено Почитувани, Ве молиме за поставување на Сверно Огледало на крстоносницата "Крушевска"со "Светозар...Повеќе
09.10.2023 во 09:33:09
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани. Веќе три четири дена цела линија на уличното осветлување почнувајќи од ул"Огражден"поточно од...Повеќе
09.10.2023 во 08:26:11
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Кочо Рацин"бр.13 за подигање на градежен шут. кон.тел.070-374/983 ...Повеќе
06.10.2023 во 12:57:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Ѓорче Петров"пред бр.1 и бр.2 веќе по долго време не се во функција,ве...Повеќе
06.10.2023 во 11:30:53
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."24ти Октомври"пред пицерија Бонита,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
06.10.2023 во 11:08:20
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Илинденска"бр.20 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
05.10.2023 во 08:43:46
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Илинденска"бр.26 не е во функција,ве молиме за интервенција. ...Повеќе
04.10.2023 во 13:02:48
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Мајка Тереза" бр.6,за подигање на подрумски отпад(аголна...Повеќе
03.10.2023 во 12:47:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, На влезот на с. Сачево на првата Ел. Бандера до Магацинот МАРЈАН-МИД осветлувањето е откачено од...Повеќе
02.10.2023 во 17:17:23
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Ѓорѓи Трајков"бр,15и бр.21,не се во функција. Ве молиме за...Повеќе
02.10.2023 во 11:52:09
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција во населено место Вељуса бр.175, за поставување на нова светлосна...Повеќе
02.10.2023 во 08:46:46
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Pocituvani, pred ul. Marsal Tito 203 nema ulicno osvetluvanje. Isto taka i na use nekolku mesta se pregoreni na bulevarot. Ve molam da reagirate vo najbrz mozen period ...Повеќе
30.09.2023 во 00:28:48
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Стив Наумов"бр.73 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
29.09.2023 во 08:57:54
Тип на пријава: Решено
Решено Изгорено е уличното на улица светозар Маркович, поточно спроти куќен бр.17, веднаш до крајот на управната...Повеќе
28.09.2023 во 16:16:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул"Тодор Чучков"бр.19 и 21( од кои едната исфрла искри)не се во функција.Ве...Повеќе
27.09.2023 во 11:04:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Невена Стојкова"пред влезот на зграда бр.17 кај Кабел Нет,не е во...Повеќе
27.09.2023 во 09:58:34
Тип на пријава: Решено
Решено Телефонот кој ви е ставен за употреба не ви е во функција веќе два дена. Улично осветлување нема на улица...Повеќе
27.09.2023 во 14:32:04
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани здраво, Безмалку целата улица Киро Абрашев нема улично осветлување веќе десетина дена. Ве молам...Повеќе
26.09.2023 во 22:35:20
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Тиверија"бр.12,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
26.09.2023 во 14:19:27
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Неретва"бр.59 и покрај интервенцијата,повторно не е во функција,ве молиме...Повеќе
26.09.2023 во 08:49:00
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување во центарот на населено место Градско Балдовци зад Летница е во целосен...Повеќе
26.09.2023 во 08:43:25
Тип на пријава: Решено
Решено Веќе две недели немаме улично осветлување на Киро Абрашев 51 одма пред нашата куќа кое осветлува 10 тина куќи....Повеќе
22.09.2023 во 16:55:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Епиминонда"бр.28 не е во функција,ве молиме за интервенција. ...Повеќе
22.09.2023 во 11:39:18
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Во центарот на населено место Градско Балдовци к.бр.133 уличните светилки преку една,не се во...Повеќе
21.09.2023 во 14:43:29
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Костурино к.бр.158 од бунарот нагоре кај...Повеќе
21.09.2023 во 11:24:10
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Рич к.бр.91 кај продавницата десно во сокакот,не е во...Повеќе
20.09.2023 во 09:44:56
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Дабиље к.бр.137,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
19.09.2023 во 08:58:51
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Уличното осветлување на ул."Киро Абрашев"е во целосен прекин. Ве молиме за...Повеќе
19.09.2023 во 08:44:44
Тип на пријава: Решено
Решено > Ве молиме доколку сте во можност итно да испратите екипа на ул. „Димитар Цветинов“ бр.55 за чистење на...Повеќе
15.09.2023 во 08:19:28
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Уличното осветлување на ул.Киро Абрашев не работи. ...Повеќе
15.09.2023 во 01:26:12
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Прегорено улично осветлување,спроти куќа на ул.Борис Поп -Димитров број 13 ...Повеќе
14.09.2023 во 21:00:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Панде Кујумџиев"бр.28 на самото ќоше спрема затворот,поточно на самата...Повеќе
14.09.2023 во 11:42:17
Тип на пријава: Решено
Решено Здраво, уличното осветлување на улица Невена Стојкова бр. 17 (пред пролазот во зградата), не работи. ...Повеќе
13.09.2023 во 13:36:29
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Маршал Тито"бр.227,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
12.09.2023 во 12:12:53
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Маршал Тито"измеѓу двете згради бр.186 и бр.188,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
12.09.2023 во 11:13:30
Тип на пријава: Решено
Решено Nemame ulicno osvetluvanje na ulica krusevska od momin bunar do kaskadata najdogre i cela pirinska isto taka ima edno sokace na krusevksa 154 i egejska 16... Neka se stavi ulicno osvetluvanje imame...Повеќе
12.09.2023 во 01:47:09
Тип на пријава: Решено
Решено Izgoreno ulicno svetlo na ulica mirce Acev 4 pozadi kulturniot dom ...Повеќе
12.09.2023 во 01:20:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани,сакам да ве известам дека на ул.Сава Ковачевиќ 18а нема улично осветлување на еден од уличните...Повеќе
12.09.2023 во 00:09:09
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Кочо Рацин"бр.4,не е во функција.Ве молиме за интервенција. Кон.тел.078-895-661...Повеќе
11.09.2023 во 13:21:17
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.51,не е во функција.Ве молиме за интервенција. Зоран...Повеќе
11.09.2023 во 13:19:12
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Na 12 ti juli treba da se zameni sijalica veke 1 godina ne ...Повеќе
11.09.2023 во 17:44:14
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Дабиље к.бр.178,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
11.09.2023 во 09:52:13
Тип на пријава: Решено
Решено Pocituvani, na ulica Jajce veke podolg period ima nekolku ulicni svetla koi se pregoreni. Ve zamuluvam da gi smenete/popravite vo najkratok mozen period. Vi blagodaram ...Повеќе
08.09.2023 во 05:04:33
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување од влезот на населеното место Вељуса до к.бр.345,повторно не е...Повеќе
06.09.2023 во 13:13:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Илиденскa"бр.9,за собирање на градежен шут. Кон.тел.076-218-118 ...Повеќе
05.09.2023 во 15:30:08
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Тиверија"бр.12,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.075/405-915 ...Повеќе
05.09.2023 во 11:48:06
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска Република"бр.57,веќе подолго време не е во функција. Ве молиме...Повеќе
05.09.2023 во 11:09:00
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ценка Павлова"бр.1,за подигање на градежен шут околу 10 вреќи...Повеќе
04.09.2023 во 08:59:51
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличнната светилка во населено место Градско Балдовци к.бр 50 до училиштето не е во функција ве...Повеќе
01.09.2023 во 11:59:57
Тип на пријава: Решено
Решено На ул. Климент Охридски 240 немаме улично осветлување, поточно позади зградата, не на Транзитниот пат, туку на...Повеќе
31.08.2023 во 19:26:28
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково во центарот на населеното место до фризерски...Повеќе
30.08.2023 во 10:45:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување на ул"Крушевска Република"бр.72 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
30.08.2023 во 09:41:38
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Димитар Цветинов"бр.19,за подигање на градежен шут(20вреќи и 200...Повеќе
29.08.2023 во 09:47:03
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Васил Сурчев"бр.31,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
24.08.2023 во 14:22:56
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување на ул."Кожуф"e во целосен прекин,ве молиме за интервенција.кон.тел.071-271-195 ...Повеќе
24.08.2023 во 10:57:09
Тип на пријава: Решено
Решено Паднат кабел од улично осветлување на ул.Агроберза бр.1 (Индустриска зона Север) ...Повеќе
23.08.2023 во 23:06:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."11Септември"бр.30,не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
23.08.2023 во 13:54:50
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Дабиље к.бр.330,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
23.08.2023 во 11:50:20
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Цветан Димов"бр.108,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
23.08.2023 во 11:47:19
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Братство Единство"бр.43 позади зградата во дворот, не е во функција.Ве...Повеќе
22.08.2023 во 13:44:34
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Минкови"бр.39,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
22.08.2023 во 12:00:48
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Баница к.бр.183, после чешмата првата раскрсница лево третата...Повеќе
22.08.2023 во 11:29:51
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Антон Панов"бр.6,не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
21.08.2023 во 12:14:34
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Zdravo, jas pred nekoe vreme ve barav pak za ovoj problem pa se slusnavme. Inaku se raboti za ulicata Gjirgi Trajkov br.30. Ulicni osvetluvanja ima sako na krajot od ulicata, pred zgradata na GNA...Повеќе
21.08.2023 во 15:26:05
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Димитар Влахов"бр.88,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
21.08.2023 во 08:25:06
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, уличната светилка на ул.Егејска 15 не работи ...Повеќе
21.08.2023 во 13:04:56
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Вера Циривири"бр.20 над Бурчо во сокакот, не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
18.08.2023 во 13:17:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување од влезот на населеното место Вељуса до к.бр.345,не е во...Повеќе
16.08.2023 во 14:01:45
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Трите улични светилки на ул."Ѓорги Трајков"бр.3,бр.5 и бр.7,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
16.08.2023 во 13:47:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."5 ти Ноември"бр.191,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
16.08.2023 во 13:42:42
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за итна интервенција на ул."Крушевска"поточно од некогашниот Чурлински Мост по новата...Повеќе
16.08.2023 во 13:22:06
Тип на пријава: Решено
Решено На улица 1-ви Мај бр.20 неработи уличното осветлување. Ве молам да преземете мерки за поправање на проблемот....Повеќе
15.08.2023 во 00:11:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, И после интервенцијата на уличното осветлување на ул."Неретва"бр.14 на самата кривина уличната...Повеќе
14.08.2023 во 10:52:09
Тип на пријава: Решено
Решено problem so ulicno osvetluvanje Partizanska 63 Strumica , 4 do 5 dena ne sveti ulicnata svetilka po sokakot prema ul. toso arsov ! poz!! ...Повеќе
13.08.2023 во 00:50:37
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки на влезот во населено место Дабиље, од авто-електрика Жан до Интер мебел...Повеќе
10.08.2023 во 09:35:18
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Младинска"бр.132,не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
10.08.2023 во 08:31:37
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Светозар Марковиќ"бр.30 поточно наспроти бр.69,за собирање на три...Повеќе
09.08.2023 во 09:25:21
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција во Ново Добрејци поточно по патот на индустриска зона после...Повеќе
09.08.2023 во 09:22:35
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.247,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
08.08.2023 во 12:23:26
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Васил Сурчев"после бр.1 наспроти Вампирџиев до самите...Повеќе
07.08.2023 во 13:10:26
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Баница к.бр.54,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
07.08.2023 во 11:28:04
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка веќе подолго време на ул."Првомајска"бр.7,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
07.08.2023 во 09:09:47
Тип на пријава: Решено
Решено Сопственик сум на стан на ул.Балканска бр.4 вл.2 стан бр.25 во Струмица (зградата на поранешен Здравец).Мојот...Повеќе
04.08.2023 во 15:46:57
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Иљо Шопов"бр.15 не е во функција,ве молиме за интервенција.кон.тел.076-483/161 ...Повеќе
04.08.2023 во 09:07:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."5ти Ноември" бр.17 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
04.08.2023 во 08:26:33
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."11ти Октомври"измегу бр.11 и бр.13 на самата раскртсницата со ул."ННБ",не е во...Повеќе
31.07.2023 во 14:56:40
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено маесто Банско од главната улица до хотел Цар...Повеќе
31.07.2023 во 09:08:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Пиринска"бр.80 во сокакот,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
28.07.2023 во 10:47:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."1 ви Мај"бр.3,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.070/570-729 ...Повеќе
28.07.2023 во 10:40:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувни, Уличната светилка на ул."Моша Пијаде"бр.62,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
28.07.2023 во 10:03:35
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Маврово"бр.9,после неколку пати санирана,повторно не е во функција.Ве...Повеќе
28.07.2023 во 09:01:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Светозар Марковиќ"пред влезот на бр.67 и бр.69,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
28.07.2023 во 08:57:11
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Невена Стојкова"бр.17 пред влезот на дворот на зградата,не е во...Повеќе
28.07.2023 во 08:54:50
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеке улични светилки во населено место Баница не се во функција,а некои и правеле некој спој па...Повеќе
27.07.2023 во 12:31:40
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување на ул."ННБ"бр.37 не е во функција,ве молиме за интервенција.кон.тел.071-745/959 ...Повеќе
26.07.2023 во 09:09:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Неретва"бр.59 не е во функција ве молиме за интервенција.кон.тел.076-483/126 ...Повеќе
26.07.2023 во 08:50:32
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крсте Мисирков"бр.13,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
25.07.2023 во 14:09:59
Тип на пријава: Решено
Одговорено Pocituvani...Navistina zalno da seuste ne se sanirani ogromnite dupki posle OU Marsal Tito Uste kolku da si gi ispokrsime kolite pa da se sanira toa...Zalno... Navistina zalno ...Повеќе
24.07.2023 во 19:54:27
Тип на пријава: Одговорено
Одговорено На улица Младинска бр.43 во зградата на Мавровка на мегу спратот каде има деловни простории во канцеларијата...Повеќе
24.07.2023 во 13:53:09
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Дабиље к.бр.17 до Кафаната Шабан,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
21.07.2023 во 09:49:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Герас Цунев"бр.9,бр.10,бр.11,и бр.13,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
21.07.2023 во 09:39:02
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување на ул"Ванчо Прке"бр.22 не е во функција,ве молиме за интервенција. ...Повеќе
20.07.2023 во 15:15:44
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на влезот на Градско Балдовци до мостот,за расчистување и косење на...Повеќе
20.07.2023 во 10:48:23
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Страчо Пинџур"бр.25,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
20.07.2023 во 09:07:25
Тип на пријава: Решено
Решено Прегорено улично осветлување пред куќата на ул"Дојранска" бр.1 ...Повеќе
20.07.2023 во 01:21:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"бр.43,не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
19.07.2023 во 12:13:14
Тип на пријава: Решено
Решено Уличното осветлување на ул. Караман Атанас бр. 51 и бр. 55 не работи. ...Повеќе
19.07.2023 во 16:47:50
Тип на пријава: Решено
Решено Уличното осветлување на ул. 1-ви Мај 1 и 3 не работи. ...Повеќе
19.07.2023 во 16:42:20
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Атанас Јанев"кај полицијата до самите контијнери,за подигање на...Повеќе
19.07.2023 во 11:00:13
Тип на пријава: Решено
Решено Ве молиме на улица Херој Карпош бр 27 Струмица да се поправи дефектот со уличната светилка. Двапати ја...Повеќе
19.07.2023 во 13:57:46
Тип на пријава: Решено
Решено Ulicnoto osvetluvanje na Nevena Stojkova 17 ne raboti ...Повеќе
19.07.2023 во 03:05:30
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."15 ти Мај"бр.24,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
18.07.2023 во 10:54:33
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Чедо Филоповски"бр.8,не е во функција прави некој спој.Ве молиме за...Повеќе
18.07.2023 во 09:09:42
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Zdravo, sakam da prasam dali koze da se obnovat ulicnite svetilki na ulica Gjorgi Trajkov, ulicata dolgo vreme e neosvetlena a e dosta frekfentna ...Повеќе
17.07.2023 во 23:24:17
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Крушевска"од бр.1 па нагоре,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
17.07.2023 во 15:42:48
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, И покрај интервенцијата на уличното осветлување после невремето на ул."Коста Бозов"бр.24 меѓу...Повеќе
17.07.2023 во 12:35:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Крушевска"на раскрсницата со ул."Атанас Караман"за расчистување...Повеќе
17.07.2023 во 12:12:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Крушевска"бр.55 за подигање на прозорци,врати и...Повеќе
17.07.2023 во 12:09:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани. Ве молиме за интервенција на поројот на ул."Васил Главинов"за расчитување на целиот од големи...Повеќе
17.07.2023 во 11:12:08
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Првите улични светилки на влезот на населеното место Баница кај к.бр.200,не се во функција.Ве...Повеќе
17.07.2023 во 09:27:18
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Панче Пешев"бр.38,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
14.07.2023 во 13:08:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Мануш Турновски"бр.1 не е во функција,ве молиме за интервенција. ...Повеќе
13.07.2023 во 12:30:57
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Чедо Филиповски"бр.14,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
12.07.2023 во 11:27:10
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилкана ул."Јосиф Јосифовски Свештарот"наспроти гостилница Гурман,не е во функција....Повеќе
12.07.2023 во 08:45:34
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Маршал Тито"бр.222, за расчистување на наноси од...Повеќе
11.07.2023 во 12:02:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Куклиш бр.14 во германското маало, не е во функција. Ве молиме...Повеќе
11.07.2023 во 11:28:42
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Првомајска" бр.3 и бр.5,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
11.07.2023 во 10:55:22
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Климент Охридски"бр.15,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
11.07.2023 во 10:38:52
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."5 ти Ноември"бр.30,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
11.07.2023 во 09:01:15
Тип на пријава: Решено
Одговорено Почитувани, Ве молиме за интервенција на новиот пат кај градинката Виножито спрема монополот позади...Повеќе
11.07.2023 во 08:57:54
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Коста Бозов"бр.25,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
11.07.2023 во 08:44:00
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓорѓи Трајков"бр.2 не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
10.07.2023 во 15:44:10
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција во населено место Добрејци, за падната жица од невремето кај млинот...Повеќе
10.07.2023 во 12:24:34
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе канделабри на ул."Маршал Тито"(стара чаршија),не се во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
10.07.2023 во 12:11:11
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Тимо Тренчев"бр.23 не се во функција,ве молиме за интервенција. ...Повеќе
10.07.2023 во 11:52:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Боро Џони" на самото кино не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
10.07.2023 во 08:36:21
Тип на пријава: Решено
Решено На улица Атанас Караман бр. 12 веќе одреден период повторно не свети уличната светилка. Да се проверат врските,...Повеќе
09.07.2023 во 06:32:01
Тип на пријава: Решено
Решено Padnati zici od ulicno osvetluvanje mesto dobrejci mlinot patot prema zikol znaci zicite visat na 2 metra od asfaltot ...Повеќе
08.07.2023 во 17:57:20
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Александар Думов"бр.128,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
07.07.2023 во 11:16:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Куклиш наспроти продавницата Бразил на самото ќоше после...Повеќе
07.07.2023 во 10:55:33
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Веќе подолго време уличната светилка на ул."Ѓорѓи Трајков"бр.21,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
06.07.2023 во 11:56:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка од горенаведената локација повторно,не е во функција.Ве молиме за повторна...Повеќе
06.07.2023 во 09:50:44
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Димитар Влахов"бр.88 (електричниот столб се наоѓа во дворот),не е во...Повеќе
05.07.2023 во 13:45:40
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ката Поцкова"бр.7,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
05.07.2023 во 13:38:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Нема улично осветлување на крајот на улица ,,Ванчо Китанов ,, кон градскиот парк.Веројатно се...Повеќе
04.07.2023 во 23:18:18
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани немаме улично осветлување веројатно прегорена е сијалицата на улуца Ѓуро Ѓаковиќ бр 38 и улица...Повеќе
04.07.2023 во 16:46:54
Тип на пријава: Решено
Решено Прегорена е улична светилка на улица,, Херој Карпош бр 27. Ве молиме да го отстраните проблемот. Во благодарам. ...Повеќе
03.07.2023 во 21:45:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување на ул."Гоце Делчев"Егејското маало од влезот до крајот,не е...Повеќе
03.07.2023 во 15:13:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на голема количина обрастена трева(Грмушки)спрема патот на лозињата...Повеќе
03.07.2023 во 15:11:21
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Градско Балдовци поточно на центарот на...Повеќе
03.07.2023 во 14:29:52
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Цветан Димов"бр.68, не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
03.07.2023 во 14:03:07
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Кирил и Методи"бр.90,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
03.07.2023 во 14:00:35
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Боро Џони,бр.22,не е во функција. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.072-205-324...Повеќе
03.07.2023 во 13:59:52
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Пиринска"бр.80,не е во функциоја.Ве молиме за интервенција. кон.тел.070/210-086...Повеќе
03.07.2023 во 13:58:30
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Герас Цунев"бр.13 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
28.06.2023 во 12:25:57
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Вардарска"бр.26,повторно не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
28.06.2023 во 08:27:59
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Pocituvani pred edna nedela prijaviv za ulicno osvetlivanje vo Gradsko Baldovci br.140 kaj Mebel Nikov..I kako sto napomenav deka ke sveti eden den i toa i se sluci...Sega povtorno ne e vo...Повеќе
28.06.2023 во 03:20:01
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Бетовенова"бр.112 веќе по долго време не е во функција,ве молиме за...Повеќе
27.06.2023 во 11:19:07
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ѓорги Трајков"бр.27,за собирање секаков вид на...Повеќе
23.06.2023 во 14:05:33
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Стив Наумов"бр.28,не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
23.06.2023 во 13:00:20
Тип на пријава: Решено
Решено Почтувани, Веќе подолго време уличната светилка во населено место Муртино к.бр.41 до продавницата Колид,не е...Повеќе
23.06.2023 во 09:25:23
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Младинска"бр.233,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
22.06.2023 во 11:59:16
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Муртино к.бр.289 кај Венко магазинот, веќе подолго време не...Повеќе
22.06.2023 во 11:38:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Бел камен"бр.34,веќе подолго време не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
20.06.2023 во 12:46:53
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Костурино к.бр.220 до трансформаторот,не е во функција.Ве...Повеќе
20.06.2023 во 12:21:26
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Благој Мучето"бр.48 едната до чешмичката другата во дворот на...Повеќе
20.06.2023 во 12:10:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Славчо Стоименски" наспроти бр.2 на самата раскрсница со ул."Бел Камен",не...Повеќе
20.06.2023 во 12:07:39
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Веќе повеќе време е пријавено дека на ул.'5 ти Ноември"бр.59 во сокакот,уличната светилка сеуште...Повеќе
20.06.2023 во 12:04:53
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Добрејци к.бр.110 наспроти училиштето,не е во во функција. Ве...Повеќе
20.06.2023 во 09:24:48
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Баница к.бр.82 и к.бр.84,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
19.06.2023 во 11:46:04
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Васил Сурчев"бр.52,за подигање на смет од органско потекло. ...Повеќе
19.06.2023 во 11:28:02
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Партизанска"бр.5,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
19.06.2023 во 08:35:02
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Моша Пијаде"бр.62 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
16.06.2023 во 11:43:30
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ристо Ќурчиев"бр.18 од почетокот па до крајот на улицата, за...Повеќе
16.06.2023 во 11:39:06
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Pocituvani! Na ul: Mito Hadjivasilev- Jasmin br.61 ( pred zgradata na istata) veke podolgo vreme e pregorena sijalicata na banderata. Ve Molime da stavite nova sijalica za toa sto ulicata e...Повеќе
15.06.2023 во 15:29:57
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Одговорено Почитувани, на улица Младинска, каде се приклучува улица Тимо Тренчев, има дупка на коловозот. Знаејќи дека...Повеќе
15.06.2023 во 14:34:30
Тип на пријава: Одговорено
Проследено до надлежни служби Zdravoo Ke ve zamolam za sanacija na ogromni dupki na ul.Kiril i Medoti...Do ucilisteto ja napravivte ulicata no nagore nisto nema sanirano...Kade da se prijavi toa,ili treba da prijavina na nekoj tv...Повеќе
14.06.2023 во 18:12:05
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Zdravoo Ke ve zamolam za sanacija na ulicno osvetluvanje vo s.Gradsko Baldovci br.140 posle fabrikata za mebel Nikov.Eden den ke svete potoa 2 meseci ne raboti...Ve molam za sto pobrzo da se resi...Повеќе
14.06.2023 во 18:05:45
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Димитар Влахов"бр.22 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
14.06.2023 во 10:51:40
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Васил Главинов"бр 4 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
13.06.2023 во 14:28:48
Тип на пријава: Решено
Одговорено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Маврово"за тампонирање и санација на цела улица која е со многу ...Повеќе
13.06.2023 во 09:31:37
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Струма"позади бр.9,за собирање на поголема количина смет од...Повеќе
12.06.2023 во 13:43:06
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки на влезот во сокакот на ул."Гоце Делчев"бр.131,бр.135 и бр.137,повторно не се во...Повеќе
12.06.2023 во 09:32:01
Тип на пријава: Решено
Одговорено Dobro utro pocituvani se pojavi defek vo vodosnabduvanje ceva imam vnatre puknano za eden den mi ima potroseno 15 kubika voda ako moze da mi kazate dali imate ekipa za saniranjeto i kolku se plaka za...Повеќе
11.06.2023 во 13:55:20
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Ве молиме за сервис на уличното осветлување во населено место Просениково,веќе подолго време...Повеќе
08.06.2023 во 11:52:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Веќе повеќе време во населено место Просениково к.бр.245,к.бр.244 две улични светилки,не се во...Повеќе
08.06.2023 во 11:47:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."МХЈ"бр.121,за пукната водоводна цевка. кон.тел.071/239-251 Вангел...Повеќе
08.06.2023 во 11:44:26
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Маршал Тито"од бр.220 па се до Старачкиот Дом Св.Јован,за косење на...Повеќе
08.06.2023 во 09:07:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Маршал Тито"од бр.220 до Старечкиот Дом Св.Јован,за подигање на...Повеќе
08.06.2023 во 09:04:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул. "5ти Ноември"бр.51 во џебот, не се во функција. Ве молиме за интервенција....Повеќе
08.06.2023 во 09:03:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Куклиш к.бр.454, по главниот пат спрема населено место...Повеќе
08.06.2023 во 08:57:46
Тип на пријава: Решено
Одговорено Почитувани, На улицата Младинска, каде се приклучува улицата Тимо Тренчев има дупка која сериозно го...Повеќе
08.06.2023 во 13:39:52
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување на ул."Жртви на Фашизмот"бр.36, кај градинката не е во...Повеќе
07.06.2023 во 12:19:07
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Кирил Динков"позади Грозд странично,за косење на големи...Повеќе
07.06.2023 во 12:16:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Сава Ковачевиќ"бр.21,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
07.06.2023 во 11:35:12
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Во пола населено место Попчево уличните светилки,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
07.06.2023 во 11:22:32
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ката Поцкова"бр.68,за подигање на градежен...Повеќе
06.06.2023 во 15:22:20
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Загребачка"бр.10, не е во функција. Ве молиме за интервенција....Повеќе
06.06.2023 во 12:15:59
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за поставување на Сверно Огледало на крстоносницата "Крушевска"со "Светозар...Повеќе
05.06.2023 во 12:00:14
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Маршал Тито"бр.225,за запушена канализациона шахта. кон.тел.078/450-700...Повеќе
05.06.2023 во 09:51:40
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Мануш Турновски"бр.34,е откачена и виси само на кабелот. Ве молиме за...Повеќе
01.06.2023 во 10:58:21
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул. „Атанас Караман“ бр.12 веќе подолго време не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
01.06.2023 во 03:58:41
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Маврово"бр.9 не е во функција,ве молиме за интервенција кон.тел.076/483-029 ...Повеќе
31.05.2023 во 12:31:11
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Тиверија"бр.2,за подигање на смет од органско...Повеќе
31.05.2023 во 09:36:27
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Mirche Acev br 16 nema ulicna svetilka, ve molam osvetletete ja malata, i dadete informacija koga ke se stavaat led svetilki kako kaj drugite ulici (primer Orce Nikolov) ...Повеќе
31.05.2023 во 02:30:57
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ленинова"бр.2 позади урбанизам на паркингот од левата страна за...Повеќе
30.05.2023 во 13:57:28
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Куклиш к.бр.48 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
30.05.2023 во 12:11:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Добрејци к. бр.91,93,95,не се во функција. Ве молиме за...Повеќе
30.05.2023 во 11:32:04
Тип на пријава: Решено
Решено Добарден, повторно не свети уличната сијалица во Дабиље спори поранешниот кафич...Повеќе
30.05.2023 во 01:40:36
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Костурино(близу продавницата"Божин")не е во функција,ве...Повеќе
29.05.2023 во 15:13:35
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Вардарска"наспроти бр.26 до трансформаторо не е во функција,ве молиме за...Повеќе
29.05.2023 во 13:50:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."11ти Октомври" кај касарната за два сообраќајни знаци кои се...Повеќе
29.05.2023 во 13:15:29
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Вардарска"бр.30 за собирање на смет од органско...Повеќе
29.05.2023 во 12:29:22
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Цветан Димов"(Софилар)после асфалтиранио пат спрема нивите,за...Повеќе
26.05.2023 во 14:36:23
Тип на пријава: Решено
Одговорено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Маршал Тито"66(стара чаршија),за санирање на голема ударна...Повеќе
26.05.2023 во 13:54:11
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на Булевар "Маршал Тито"бр.20/1 и 20/2 за запушена канализациона...Повеќе
26.05.2023 во 09:47:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Широк Дол"бр.28 за собирање на смет од органско...Повеќе
26.05.2023 во 08:47:45
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, веќе неколку месеци во зеленилата кои се околу езерцето во градски парк живеат голем број глувци...Повеќе
26.05.2023 во 03:32:07
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул"Вардарска"бр.26 за подигање на смет(гранки) кон.тел.078/323-913 ...Повеќе
25.05.2023 во 14:12:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул"Крушевска Република"бр.103 веќе по долго време не е во функција.Ве молиме...Повеќе
25.05.2023 во 10:51:51
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Сачево к.бр.39 и 41,кои се наоѓаат позади училиштето кај...Повеќе
23.05.2023 во 13:55:38
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Гоце Делчев"бр.131 повторно не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
23.05.2023 во 12:49:03
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Мирче Ацев"од културнио дом до Монополот не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
23.05.2023 во 09:55:35
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Цветан Димов"бр.68,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
23.05.2023 во 09:10:27
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул"Ѓуро Салај"бб (кај АТШ Берово)пред и после каналот спрема Софилар, не се...Повеќе
22.05.2023 во 15:09:56
Тип на пријава: Решено
Одговорено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Маврово"за крпење на дупки по целата улица. кон.тел.034/343-311 ...Повеќе
22.05.2023 во 15:00:46
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Мануш Турновски"бр.35 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
22.05.2023 во 10:48:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Градско Балдовци к.бр 113 и 125 не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
18.05.2023 во 14:37:14
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки(околу 15)во населено место Баница од влезот па до центарот на населеното...Повеќе
18.05.2023 во 13:23:45
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Градско Балдовци после ф-ка Ников 50 метри во сокакот,не е во...Повеќе
18.05.2023 во 12:33:37
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ѓорги Трајков"бр.21 во сокакот,за кроење на неколку гранки на...Повеќе
17.05.2023 во 09:52:59
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Стив Наумов"бр.106,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
17.05.2023 во 09:19:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓорѓи Трајков"бр.17,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
16.05.2023 во 13:21:59
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Куклиш пред продавницата Емилија,не е во функција.Ве молиме...Повеќе
15.05.2023 во 13:13:15
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Гоце Делчев"Егејско Маало позади трафостаницата на влезот на...Повеќе
12.05.2023 во 13:23:40
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Неретва"бр.59,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.076/483-126 ...Повеќе
12.05.2023 во 13:20:56
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Повеке улични светилки на ул."Боро Поцков"од бр.16 до бр.20 не се во функција,ве молиме за...Повеќе
11.05.2023 во 14:14:33
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Уличната светилка на ул."Братство и Единство"бр.50 не е во функција. Ве молиме за интервенција...Повеќе
10.05.2023 во 13:23:56
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Ве молиме за интервенција на ул."Герас Цунев" бр.11,за кроење на повеќе дрвја. кон.тел.078/233-863 ...Повеќе
10.05.2023 во 10:25:35
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Куклиш к.бр.48 првата куќа,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
09.05.2023 во 14:57:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Иљо Шопов"бр.71 на самото ќоше,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
09.05.2023 во 11:20:24
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Муртино к.бр.41,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
09.05.2023 во 08:58:56
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Здраво, Ве молам за средување на зелена површина веднаш пред двоспратната зграда на Кукушка бр.1 (спроти...Повеќе
09.05.2023 во 01:46:36
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежни служби Subject: ПРИГОВОР ДО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ШТО ПРАВИВТЕ БЕ ВИЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА КАКО НЕ ВИ Е...Повеќе
07.05.2023 во 22:28:53
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Мануш Турновски"бр.35, не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
05.05.2023 во 11:16:21
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Борис Поп Димитров"бр.40 и 42, не се во функција. Ве молиме за...Повеќе
03.05.2023 во 09:38:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Мирче Ацев"наспроти бр.38,не е во фунцкција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
03.05.2023 во 08:56:04
Тип на пријава: Решено
Решено Pocutuvani, Na ul. Sava Kovacevic bb ima pogolema kolicina na smet ( granki i lisja ) Ve molam da pominete so vozilo da go soberete bidejki e ostaveno na trotoar ....do kantite za gjubre. ...Повеќе
02.05.2023 во 15:14:51
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Мирче Ацев"бр.26,за собирање на гранки. Кон.тел.034-344-297 ...Повеќе
28.04.2023 во 14:56:36
Тип на пријава: Решено
Одговорено Почитувани Ве молиме за интервенција во населено место Дабиље, за санирање на дупки по целото населено...Повеќе
28.04.2023 во 14:16:49
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Дабиље кај к.бр.347,не се во функција. Ве молиме за...Повеќе
28.04.2023 во 13:39:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.78 , не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
28.04.2023 во 13:17:07
Тип на пријава: Решено
Одговорено Здраво, сакам да пријавам дефектно улично осветлување во село Дабиле, исто да пријавам и големи дупки низ...Повеќе
28.04.2023 во 13:37:50
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Градско Балдовци на шеталичтето покрај каналот,и од...Повеќе
27.04.2023 во 13:14:40
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка наул."Солунска"бр.11,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.078/607-028...Повеќе
27.04.2023 во 12:11:38
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Вардарска"бр.26,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
27.04.2023 во 11:55:24
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, На ул."Народен Фронд"бр.10 уличната светилка има некој спој која што излева искри и трепнувала и...Повеќе
27.04.2023 во 11:26:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Скопска"пред и наспрости бр.23 за косење на повеќе количина на...Повеќе
27.04.2023 во 10:42:22
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Градско Балдовци бб, 50 метри после ф-ка Ников во џебот,не е во...Повеќе
26.04.2023 во 14:45:30
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Поради неисправнос на арматурата на уличната светилка на ул."СтрашоПинџур"бр.30,сијалиците што ги...Повеќе
26.04.2023 во 17:43:28
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."МХЈ"бр.10 на самото ќоше кај контејнерот помеѓу двете зграда на влезот,не...Повеќе
25.04.2023 во 13:31:59
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Веќе подолго време повеќе улични светилки во населено место Просениково к.бр.243,кбр.244,к.бр.245 кај...Повеќе
25.04.2023 во 11:44:27
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за целосен сервис на улично осветување во населено место Градско Балдовци. ...Повеќе
24.04.2023 во 14:58:04
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Веќе подолго време уличната светилка на ул."Панче Пешев"бр.68,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
24.04.2023 во 14:56:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки во населено место Градско Балдовци бб.кај Маби Трејд на десната страна,не се...Повеќе
24.04.2023 во 10:51:12
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Две улични светилки на ул 'Први Мај' бр.1 и бр.31 не се во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
20.04.2023 во 11:48:09
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, На ул."Кочо Рацин"бр.12 уличната светилка има некој спој,светнува и изгаснува.Ве молиме екипата од...Повеќе
20.04.2023 во 11:41:23
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки во центарот на населено место Баница,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
20.04.2023 во 10:44:43
Тип на пријава: Решено
Решено Ulicno osvetluvanje gradsko baldovci bb osvetluvanje nema. Ne e prv pat. Koga I da dojdeme na odmor osvetluvanje nema ama sepak naplatuvate za osvetluvanje. ...Повеќе
20.04.2023 во 00:58:52
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Васил Сурчев"бр.27,за подигање на подрумски отпад (кревет). Тел.за...Повеќе
19.04.2023 во 11:10:21
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки во населено место Градско Балдовци на влезот позади Ване комерц , не се во...Повеќе
18.04.2023 во 13:50:36
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, На ул."Мануш Турновски"бр.34 светлосната арматура е полу падната,и не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
18.04.2023 во 13:43:52
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.148,веќе подолго време не е во функција.Ве...Повеќе
18.04.2023 во 09:17:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Браќа Миладинови"бр.17 во џебот, не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
18.04.2023 во 09:08:16
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."11ти Септември"бр.20,за подигање на смет од органско...Повеќе
12.04.2023 во 14:21:30
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, На ул."Прилепска"бр.10 светлосната арматура е откачена од ветарот од самиот електричен столб.Ве...Повеќе
12.04.2023 во 14:06:21
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Светлосната арматура во населено место Градско Балдовци кај маркетот Кристина, е падната од...Повеќе
12.04.2023 во 13:26:40
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Градско Балдовци к.бр.63,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
12.04.2023 во 13:07:28
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличните светилки на ул."Гоце Делчев"бр.8 и бр.22 сеуште,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
12.04.2023 во 09:41:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување на ул."Гоце Делчев"Егејскато маало од влезот спрема бр.145,не е...Повеќе
11.04.2023 во 09:33:19
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."МХЈ"бр.18,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
11.04.2023 во 08:59:18
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Уличното осветлуванње на Браќа Миладинови 53 не работи повеке од 2 ипол месеца а ве контактиравме најмалку 8...Повеќе
10.04.2023 во 21:09:39
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани Уличната светилка на ул.'Белградска' бр.4 не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
07.04.2023 во 15:13:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул.'Пиринска' бр.12 не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.075/248-497...Повеќе
07.04.2023 во 15:07:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Боро Поцков"бр.16,повторно не е во функција.Ве молиме за повторна...Повеќе
07.04.2023 во 14:57:58
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме доколку сте во можност да испратите екипа ул."Младинска"бр.115,има граѓанин кој има...Повеќе
06.04.2023 во 11:06:59
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Борис Поп Димитров"бр.42,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
06.04.2023 во 10:51:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Четири канделабри на ул."Климент Охридски"бр.108,на потегот од ул."Братство и Единство"спрема...Повеќе
06.04.2023 во 09:34:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Мара Минанова"бр.26,за собирање на смет од органско...Повеќе
04.04.2023 во 10:35:35
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција во населено место Куклиш к.бр.48 последната куќа, за запушена...Повеќе
03.04.2023 во 09:49:18
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Добрејци поточно кај к.бр.34Б по патот кај...Повеќе
31.03.2023 во 11:19:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Дабиље к.бр.3 ,наспроти училиштето не се во функција.Ве...Повеќе
30.03.2023 во 13:32:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови" бр.13 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
30.03.2023 во 12:20:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Уличната светилка во населено место Вељуса наспроти куќа бр.291 на почетокот од населеното место...Повеќе
30.03.2023 во 12:13:03
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Пред повеќе од две недели пријавив дека на улицата Кирил и Методиј има светилка од уличното осветлување која...Повеќе
30.03.2023 во 14:56:47
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Ве молиме за повторна интервенција на уличната светилка на ул."Коста Бозов"бр.24. Тел.за кон.075-211-203...Повеќе
29.03.2023 во 12:57:59
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки во населно место Просениково кај училиштето,спрема патот на населеното...Повеќе
28.03.2023 во 14:31:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Муртино до к.бр.230,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
28.03.2023 во 13:27:09
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Просениково кај црквата,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
28.03.2023 во 09:55:26
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, На ул."Никола Тесла"бр.83 во џебот,од ветарот светлосната арматура е висната, а светилката е...Повеќе
28.03.2023 во 09:51:01
Тип на пријава: Решено
Решено Уличното осветлуванње на Браќа Миладинови 53 не работи повеке од 2 месеца а ве контактиравме најмалку 5 пати ...Повеќе
26.03.2023 во 02:22:56
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Од страна на ЕВН на ул."Бетовенова"бр.24 дрвениот елетричен столб е отсранет и е поставен нов...Повеќе
24.03.2023 во 15:00:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.72,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.077/737-566...Повеќе
24.03.2023 во 14:55:33
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани На улица Широк Дол 10 затната е и атмосферската и фекалната канализација и се шири неподнодлив...Повеќе
23.03.2023 во 03:18:12
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани На улица Широк Дол 10 затната е и атмосферската и фекалната канализација и се шири неподнодлив...Повеќе
23.03.2023 во 03:16:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Димитар Влахов"бр.82 и бр.84,не се во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
22.03.2023 во 10:10:27
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување на ул."5 ти Ноември"од чурлински мост до раскрсницата кај...Повеќе
21.03.2023 во 16:41:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Методи Митевски"бр.1,за подигање на смет од органско...Повеќе
21.03.2023 во 16:08:57
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Солунска"бр.34,не е во функција. Ве молиме за интервенција. Тел.за...Повеќе
21.03.2023 во 11:43:17
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Габрово к.бр.56 и к.бр.63 од училиштето нагоре по...Повеќе
21.03.2023 во 10:25:06
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Иљо Шопов"бр.52 веќе подолго време,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
20.03.2023 во 15:38:39
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"наспроти сверното огедало со раскрсницата на ул."Светозар...Повеќе
20.03.2023 во 14:49:20
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Огражден"бр.16 на самата раскрсница со ул."Светозар Марковиќ"на самото...Повеќе
20.03.2023 во 14:46:48
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Светозар Марковиќ"бр.38,не е во функција веќе подолго време.Ве молиме за...Повеќе
20.03.2023 во 14:44:11
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул.'Димитар Цветинов' бр.9А,и една кај Интер Глобус не се во функција.Ве...Повеќе
20.03.2023 во 11:50:33
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Мирче Ацев"бр.24,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
20.03.2023 во 11:44:32
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Атанас Невичански"бр.14 и бр.16,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
20.03.2023 во 10:51:07
Тип на пријава: Решено
Решено Значи 10 дена веќе у Банско нема улични. Ќе се пушта или не, ако не дали на следната белешка за струја нема да се...Повеќе
19.03.2023 во 03:30:12
Тип на пријава: Решено
Решено На улица Ката Поцкова 68 имаме потреба од собирање на камења, дел се пакувани во кеси а поголемите се оставени...Повеќе
17.03.2023 во 17:16:51
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Братство И Единство"бр.43,поточно странично од главаната градинка...Повеќе
16.03.2023 во 16:10:44
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Кирил и Методиј"бр.12,не е во функција.Ве молиме за интервенција. Тел. за...Повеќе
16.03.2023 во 11:44:59
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Одговорено Почитувани, Патот во населено место Баница спрема црквата Св.Ѓеоргија од споменикот Струма,е полн со...Повеќе
15.03.2023 во 11:32:32
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Муртино кај Венко магазинот по неасфалтираната улица...Повеќе
15.03.2023 во 09:33:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Во населено место Банско уличното осветлување е во целосен прекин и кај резервоарот спрема...Повеќе
14.03.2023 во 15:15:17
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Кожуф"бр.16,за собирање на смет од органско потекло(гранки)....Повеќе
14.03.2023 во 14:08:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Панче Пешев" бр. 55 позади училиштето "Димитар Влахов", не е во функција.Ве...Повеќе
14.03.2023 во 13:27:21
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Браќа Миладинови"пред градинката не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
14.03.2023 во 12:50:09
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Уличната светилка на ул."Коста Бозов" бр.24, во џебот до трафостаницата не е во функција.Ве молиме...Повеќе
14.03.2023 во 12:41:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Тиверија"бр.12,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
14.03.2023 во 12:12:00
Тип на пријава: Решено
Решено Pocituvani Svetilkata na Sirok Dol 24 ne raboti Pozdrav ...Повеќе
14.03.2023 во 01:15:23
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."5 ти Ноември"бр.58,повторно не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
13.03.2023 во 15:00:09
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки на ул."Моша Пијаде"бр.68,бр.78 и бр.82,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
13.03.2023 во 14:57:34
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Рефлекторот кој се наоѓа на самото ќоше пред црквата Св.Кирил и Методиј, не е во функција. Ве...Повеќе
13.03.2023 во 13:13:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Кирил и Методиј"бр.56,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
13.03.2023 во 13:08:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција за целосен сервис на уличното осветлување во населено место Градско...Повеќе
10.03.2023 во 11:04:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Банско к. бр.278,веќе подолго време не е во функција. Ве молиме...Повеќе
10.03.2023 во 09:16:24
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Гоце Делчев"бр.22,не е во функција. Ве молиме за интервенција. Тел.за...Повеќе
09.03.2023 во 14:24:08
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки на ул."Партизанска"од бр.35 до бр.45,не се во функција. Ве молиме за...Повеќе
09.03.2023 во 10:42:51
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ванчо Прќе"бр.22,веќе подолго време не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
09.03.2023 во 08:59:48
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Мито Хаџи Василев Јасмин"бр.121,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
09.03.2023 во 08:52:03
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.181 на самото ќоше со ул."Бел Камен",не е во функција.Ве молиме...Повеќе
07.03.2023 во 12:57:34
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓорѓи Василев"бр.37, не е во функција. Ве молиме за интервенција. Тел.за...Повеќе
07.03.2023 во 12:36:01
Тип на пријава: Решено
Решено Немаме улично осветлување пред куќата веќе неколку недели.Адресата е ул. Киро Абрашев бр.51 Струмица ...Повеќе
07.03.2023 во 15:50:46
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Веќе подолго време во населено место Градско Балдовци повеќе улични светилки,не се во...Повеќе
06.03.2023 во 14:54:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."11ти Септември"помеѓу бр.18 и бр.20, не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
06.03.2023 во 12:26:11
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, уличното осветлување на улица Крушевска Република непарни броеви од потегот стара кожара до...Повеќе
06.03.2023 во 03:03:30
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Борис Поп Димитров"бр.39,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
03.03.2023 во 10:31:38
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Просениково во склоп на пиланата кај...Повеќе
03.03.2023 во 09:11:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Благој Мучето" бр.29 позади, за собирање на смет од органско...Повеќе
03.03.2023 во 08:34:19
Тип на пријава: Решено
Решено Потребно е да се промени сијалица од улично осветлување на ул. Партизанска бр. 39 ...Повеќе
03.03.2023 во 00:24:28
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме НАЈИТНО што може да се исчисти шахтата на улица Широк Дол бр.22 , од дождот ни се...Повеќе
01.03.2023 во 22:40:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија уличното осветлување во населено место Габрово кај трафостаницата до училиштето...Повеќе
28.02.2023 во 13:59:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Страшо Пинџур"бр.32,сеуште не е во функција.Ве молиме за побрза...Повеќе
28.02.2023 во 09:55:39
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување на ул."Крушевска"бр.51 од трафостаницата надолу,не е во...Повеќе
27.02.2023 во 12:03:21
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Градско Балдовци к.бр.1,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
27.02.2023 во 09:59:24
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Во населено место Габрово цела линија на уличното осветлување од училиштето до водопадот,не е во...Повеќе
27.02.2023 во 09:40:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Крушевска Република" бр.26 и бр.32 во џебот, не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
27.02.2023 во 09:07:23
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на улица Страшо Пинџур бр.30 и покрај повеќе телефонски јавувања сеуште не е во...Повеќе
24.02.2023 во 18:50:06
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Стив Наумов"бр.2,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
24.02.2023 во 11:13:48
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки на ул."Крушевска"бр.233,бр.235 и бр.237,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
24.02.2023 во 11:12:02
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција за расчистување на велосипедската патека од израснати треви и нанос...Повеќе
23.02.2023 во 14:21:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Цветан Димов"бр.62 на самото ќоше до трафостаницата,не е во функција.Ве...Повеќе
23.02.2023 во 14:16:16
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Панче Пешев" бр.68,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
23.02.2023 во 10:57:12
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Муртино к.бр.9,на патот за Моноспитово третата куќа десно, не...Повеќе
21.02.2023 во 13:44:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Цела линија на уличното осветлување на ул."Боро Поцков" од бр.7 на горе, не е во функција.Ве молиме...Повеќе
21.02.2023 во 11:17:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, На ул."Кукушка"бр.1 од страна на кабловската при работа од нивна страна, кабелот што е за уличната...Повеќе
21.02.2023 во 09:51:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Антон Панов"бр.6,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
21.02.2023 во 08:14:04
Тип на пријава: Решено
Решено Pregireno ulicno osvetluvanje na ul.Atanas Nivicanski br.5...... Problematic e piveke id 3 meseci ...Повеќе
20.02.2023 во 15:52:51
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка веќе подолго време на ул."Мара Минанова"бр.2Г на самото ќоше,не е во функција.Ве...Повеќе
20.02.2023 во 09:33:40
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул"Стив Наумов"бр.159,за кроење на див костен. кон.тел.070-660-766 ...Повеќе
17.02.2023 во 12:52:30
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Веќе подолго време уличната светилка во населено место Просениково к.бр.148,не е во функција. Ве...Повеќе
17.02.2023 во 12:39:45
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."5ти Ноември"бр.64,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
17.02.2023 во 08:41:08
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."5ти Ноември"бр.38,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
15.02.2023 во 13:53:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Боро Поцков"бр.20,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
15.02.2023 во 12:43:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Неретва" бр.61 на самото ќоше,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
14.02.2023 во 11:10:00
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Загребачка"бр.14,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
14.02.2023 во 09:36:33
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Ве молиме за интервенција на ул."Сава Ковачевиќ" бр.25,за запушена канализациона...Повеќе
10.02.2023 во 10:59:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Уличното осветлување на ул."Загребачка" бр.18 не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
09.02.2023 во 11:47:17
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Габрово к.бр.87 после училиштето десно,не е во функција.Ве...Повеќе
09.02.2023 во 11:14:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Ристо Ќурчиев"од бр.16 нагоре,не се во функција. Ве молиме за...Повеќе
09.02.2023 во 10:20:49
Тип на пријава: Решено
Одговорено Сакам да пријавам улични кучиња на ул. 11 Октомври. Кучињата надоаѓаат секое сабајле во период од 7 до 8 саатот...Повеќе
08.02.2023 во 20:36:23
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Пљачковица"бр.27 има некој спој така да светилката светнува и...Повеќе
08.02.2023 во 10:56:42
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ленинова"бр.14,за запушена канализациона шахта. ...Повеќе
07.02.2023 во 09:14:27
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Просениково после мостот спрема...Повеќе
03.02.2023 во 14:30:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Муртино к.бр.30 во сокакот кај Шинка,не е во функција. Ве...Повеќе
03.02.2023 во 13:33:57
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Панче Пешев" бр. 55 позади училиштето "Димитар Влахов", не е во функција.Ве...Повеќе
03.02.2023 во 11:06:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Браќа Минкови"бр.45 и бр.47,не се во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
03.02.2023 во 09:45:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Ве молиме за интервенција на ул."Спиро Захов" бб.поточно пред Центар за ментално здравје,за...Повеќе
02.02.2023 во 14:37:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Градско Балдовци бб, 50 метри после ф-ка Ников во џебот,не е...Повеќе
02.02.2023 во 14:34:46
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани Уличната светилка на ул."Спиро Захов" бр.48,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
02.02.2023 во 13:18:02
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Младинска"бр.70,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.075/253-446...Повеќе
02.02.2023 во 10:05:19
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."1 ви Мај"бр.1,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.034/612-342 ...Повеќе
02.02.2023 во 09:36:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Тодор Чучков"бр.19,не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
01.02.2023 во 12:27:42
Тип на пријава: Решено
Решено 4 sijalici od ulicnoto osvetluvanje ne rabotat i polovina od ulicata e vo mrak se raboti za ulica Boro Pockov ...Повеќе
01.02.2023 во 15:36:10
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Партизанска"бр.47,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
31.01.2023 во 14:23:44
Тип на пријава: Решено
Решено Pregorena ulicna svetilka vo naselba sofilar , lokacija posle objektot na digital ...Повеќе
31.01.2023 во 19:52:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција за кроење на повеќе дрвја кои едните се наоѓаат на ул."Булевар Маршал...Повеќе
31.01.2023 во 11:22:18
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Бетоваенова"бр.54 кај Гала Суровина продавницата,не е во функција.Ве...Повеќе
31.01.2023 во 10:34:09
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки во населено место Дабиље помеѓу к.бр.2 и к.бр.3 спроти училиштето, не се во...Повеќе
31.01.2023 во 08:34:23
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Моша Пијаде" бр.84,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
30.01.2023 во 21:08:57
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Моша Пијаде" бр.84,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
30.01.2023 во 21:05:06
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Моша Пијаде" бр.80,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
30.01.2023 во 15:00:02
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Илинденска" бр.28 на раскрсницата со ул."Плачковица"на самото ќоше,не е во...Повеќе
30.01.2023 во 14:42:45
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Младинска"едната пред сокакот бр.72,другата во сокакот бр.74 не се во...Повеќе
30.01.2023 во 13:49:43
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Костурино к.бр.39 кај гробиштата, не е во функција. Ве молиме...Повеќе
30.01.2023 во 13:03:57
Тип на пријава: Решено
Одговорено KE VE MOLIME ZA SANACIJA NA SECEN ASFALT VO S.DOBREJCI NA POCETOKOT NA SELOTO POSLE KANALOT, SRAMOTA E KE RASIPETE A ZA PRAVENJE NE IM E GAJLE…DUPKI IMA DLABOKI PO 30cm. ...Повеќе
27.01.2023 во 23:01:50
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Три улични светилки на ул."Боро Поцков" бр.14,бр16 и бр.26,не се во функција. Ве молиме за...Повеќе
27.01.2023 во 09:32:22
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на паркингот позади зградата на Шумското стопанство за запушена...Повеќе
27.01.2023 во 09:23:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Иљо Шопов"бр.25,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.078/450-282 ...Повеќе
26.01.2023 во 15:42:30
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Народен фронт"бр.10,веќе подолго време не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
26.01.2023 во 14:57:44
Тип на пријава: Решено
Одговорено Posle sekoe dozdce imame problemi kako i na ulicata Kliment Ohrudski koja e vednas poplavena i kamionite koga minuvat prstat kamenja i pesok i parcinja od asfalt od koi lani se skapa izlogot na...Повеќе
26.01.2023 во 19:04:59
Тип на пријава: Одговорено
Одговорено Posle sekoe dozdce imame problemi kako i na ulicata Kliment Ohrudski koja e vednas poplavena i kamionite koga minuvat prstat kamenja i pesok i parcinja od asfalt od koi lani se skapa izlogot na...Повеќе
26.01.2023 во 18:59:17
Тип на пријава: Одговорено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Антон Панов" бр.6, не е вофункција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
26.01.2023 во 08:15:10
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Гоце Делчев"бр.22,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
25.01.2023 во 10:36:26
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Габрово к.бр.94А од гробиштата десно по асфалтот, не се...Повеќе
24.01.2023 во 11:24:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка веќе подолго време на ул."Чедо Филиповски"бр.14 со ул."Тодор Циповски Мерџан"на...Повеќе
24.01.2023 во 10:44:28
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки во населено место Муртино кај Венко магазинот по неасфалтираната улица...Повеќе
24.01.2023 во 08:56:53
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Три улични светилки на ул."Моша Пијаде"бр.68,бр.78 и бр.82,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
23.01.2023 во 09:25:02
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Дебарска"бр.37,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.077/952-998 ...Повеќе
23.01.2023 во 09:22:39
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.196,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
20.01.2023 во 15:45:38
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."5ти Ноември"бр.63и65 во сокакот, не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
18.01.2023 во 12:34:28
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Куклиш к.бр.14,која се наоѓа во Германското маало, не е во...Повеќе
18.01.2023 во 11:21:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Боро Поцков"бр.14,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
17.01.2023 во 12:15:37
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ванчо Китанов"бр.18 во сокакот,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
17.01.2023 во 12:13:45
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"бр.43,и покрај интервенцијата повторно не е во функција....Повеќе
16.01.2023 во 11:50:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Ѓуро Салај"бб.пред стариот водовод на самата кривина, не се во...Повеќе
16.01.2023 во 11:23:24
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, И покрај интервенцијата на уличнотото осветлување на ул."Коста Бозов"бр.25 и бр.32,уличните...Повеќе
16.01.2023 во 10:54:19
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Цветан Димов"бр.61 на самото ќоше до трафостаницата,не е во функција.Ве...Повеќе
13.01.2023 во 12:14:37
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Стив Наумив"бр.2 и бр.4,не се во функција.Ве молиме за интервенција....Повеќе
13.01.2023 во 12:10:24
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Веќе многу подолго време уличната светилка е пријавена на ул.'Гоце Делчев"бр.153,и сеуште не е во...Повеќе
12.01.2023 во 14:42:38
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Веќе подолго време уличната светилка на ул."Страшо Пинџур"бр.30,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
12.01.2023 во 13:01:50
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓорги Василев"бр.37 до Нервно одделение,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
11.01.2023 во 12:59:04
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе време две улични светилки во населено место Градско Балдовци к.бр.113 и к.бр.125 поточно пред...Повеќе
11.01.2023 во 11:57:50
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Градско Балдовци почнувајќи од транзитот па се до...Повеќе
10.01.2023 во 14:22:27
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Габрово к.бр.62, веќе подолго време не е во функција. Ве молиме...Повеќе
10.01.2023 во 12:05:51
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓорѓи Василев"бр.37,не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
09.01.2023 во 15:00:03
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Загребачка"бр.14 не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
09.01.2023 во 13:49:03
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Во пола населено место Костурино уличните светилики од трафостаница бр.2,не се во функција.Ве...Повеќе
09.01.2023 во 13:28:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Вардарска"бр.26,веќе подолг период не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
09.01.2023 во 12:01:25
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Огражден"бр.2 на самото ќоше кај бунарот, веќе подолг период не е во...Повеќе
09.01.2023 во 10:49:10
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Сава Ковачевиќ"бр.21,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
05.01.2023 во 12:24:45
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Габрово к.бр.51 до трансформаторот вториот електричен...Повеќе
04.01.2023 во 08:50:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, И покрај интервенцијата на уличното осветлување на ул."Јанко Цветинов"бр.31 во џебот,уличната...Повеќе
03.01.2023 во 11:47:35
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Сава Ковачевиќ"бр.21,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
30.12.2022 во 10:55:12
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.39,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.077/758-133...Повеќе
28.12.2022 во 12:27:50
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."24 Октомври"бр.34,за запушена канализациона шахта. Кон.тел.078222750...Повеќе
28.12.2022 во 10:58:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Пролетерска"бр.1,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
28.12.2022 во 09:30:19
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Климент Охридски"бр.360В,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
27.12.2022 во 13:02:27
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Попчево,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
26.12.2022 во 12:31:22
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Костурино бр.77, која се наоѓа во близина на црквата не е во...Повеќе
23.12.2022 во 14:39:29
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.148,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
23.12.2022 во 12:03:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Ванчо Прќе" бр.22 и бр.24, не се во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
23.12.2022 во 11:04:38
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Дабиље к.бр.176 позади Бор-Пром претпоследниот електричен...Повеќе
23.12.2022 во 09:13:38
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Веќе подолго време во населено место Старо Добрејци к.бр.137,поточно од центарот на населеното...Повеќе
22.12.2022 во 13:36:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Васил Сурчев"бр.31,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
22.12.2022 во 10:50:36
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Народен Фронт"бр.10,не е во функција.Ве молиме за интервенција....Повеќе
21.12.2022 во 13:39:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, И по интервенцијата на уличното осветлување во населено место Габрово неколку улични светилки...Повеќе
21.12.2022 во 12:58:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Првомајска"бр.200,веќе подолго време не е во функција. Ве молиме за побрза...Повеќе
21.12.2022 во 11:18:49
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличните светилки на ул."Плоштад 29 ти Ноември"на самиот бунар,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
21.12.2022 во 10:08:16
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ката Поцкова"наспроти бр.82,не е во функција. Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
21.12.2022 во 08:14:01
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Солунска"бр.42,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
20.12.2022 во 15:11:23
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Вардарска"бр.26,веднаш до трансформаторот не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
20.12.2022 во 08:23:28
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Дабиље к.бр.17,помеѓу Шабан и Баклан кафаните лево...Повеќе
19.12.2022 во 13:39:27
Тип на пријава: Решено
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."бул.Маршал Тито"бр.11-1/7 поточно позади зградата пред гражите има...Повеќе
19.12.2022 во 13:25:00
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Габрово к.бр.62, веднаш до црквата веќе подолг период не е во...Повеќе
19.12.2022 во 12:00:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"бр.43,и покрај интервенцијата повторно не е во функција....Повеќе
19.12.2022 во 11:12:18
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Цветан Димов"бр.94,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
19.12.2022 во 11:00:12
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Дабиље к.бр.137,во сокакот позади маркетот Кит-го не е во...Повеќе
19.12.2022 во 10:56:47
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Страшо Пинџур"бр.30,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
19.12.2022 во 10:46:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Јанко Цветинов"измеѓу бр.31 и бр.31А,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
19.12.2022 во 10:43:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Стив Наумов"бр.119,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
19.12.2022 во 08:41:13
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ката Поцкова"бр.68, за подигање на земја и камења кои се спакувани...Повеќе
19.12.2022 во 08:33:10
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Сачево наспроти училиштето кај паркот,не...Повеќе
16.12.2022 во 13:17:04
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Мито Хаџивасилев Јасмин "бр.77,не е во функција.Ве молиме за интервенвија. ...Повеќе
16.12.2022 во 17:09:53
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Солунска"бр.31,не е во функција.Ве молиме за интервенвија. ...Повеќе
16.12.2022 во 08:50:27
Тип на пријава: Решено
Одговорено На улица Климент Охридски 91 спроти маркет Здравњц има дупки на асфалтот и од камионите оршти камења во...Повеќе
15.12.2022 во 18:44:45
Тип на пријава: Одговорено
Проследено до надлежни служби На улица Климент Охридски 91 спроти маркет Здравњц има дупки на асфалтот и од камионите оршти камења во...Повеќе
15.12.2022 во 18:14:51
Тип на пријава: Проследено до надлежни служби
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."5 ти Ноември"бр.59 во сокакот,не е во функција кога има дожд фрле искри.Ве...Повеќе
15.12.2022 во 12:02:44
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."11 ти Септември"на самата раскрсница со ул."Елка Јнакова"на самото...Повеќе
15.12.2022 во 09:47:05
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."1 ви Мај"позади училиштето "Видео Подгорец"бр.20и бр.28,не се во...Повеќе
15.12.2022 во 09:43:34
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличното осветлување на ул.„Моша Пијаде“ кај броевите 82/84 не е во функција веќе 4 дена. Ве...Повеќе
15.12.2022 во 05:16:15
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Јајце"бр.1 и бр.2 на самиот кош,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
13.12.2022 во 08:32:38
Тип на пријава: Решено
Решено на ул ванчо китанов 44 нема улично осветлуванје ве молам да се поправи истото однапред благодарам ...Повеќе
13.12.2022 во 00:06:33
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Куклиш к.бр.175, и покрај интервенцијата повторно не е во...Повеќе
12.12.2022 во 13:35:09
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, И покрај интервенција во населено место Габрово,цела линија на уличното осветлување во...Повеќе
12.12.2022 во 11:41:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Стив Наумов"помеѓу бр.119 и 121,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
09.12.2022 во 11:34:28
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"бр.43 со раскрсница на ул."Коста Бозов"на самото ќоше,не...Повеќе
09.12.2022 во 09:22:06
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Борис Поп Димитров"бр.32 спрема сокакот,и покрај интервенцијата не е во...Повеќе
07.12.2022 во 11:23:21
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."12 ти Јули"бр.5 наспроти Амбулантата Балџиеви,не е во функција. Ве молиме...Повеќе
07.12.2022 во 09:15:11
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Ванчо Китанов"позади бр.38 и бр.40 во сокакот,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
06.12.2022 во 09:10:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Димитар Цветинов"на самата раскрсница со ул."Мануш Турновски" не е во...Повеќе
05.12.2022 во 15:37:59
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул. "Браќа Миладинови"бр.4,кај Алфа банка не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
05.12.2022 во 13:07:04
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Коста Бозов"бр.29,за подигање на мала количина на шут. ...Повеќе
01.12.2022 во 13:37:55
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки во влезот на населено место Костурино и десетина светилки кај к.бр.143,не...Повеќе
30.11.2022 во 13:50:31
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличните светилки на ул."Цветан Димов"од бр.60-63,не се во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
30.11.2022 во 12:33:03
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Добрејци к.бр.319, кај продавницата Зеле Пром на крајот од...Повеќе
30.11.2022 во 11:09:08
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ката Поцкова"бр.68,за подигање на голема количина градежен...Повеќе
29.11.2022 во 15:13:54
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Две улични светилки на ул."Плачковица"бр.26 и бр.27,не се во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
29.11.2022 во 11:39:52
Тип на пријава: Решено
Решено Уличното осветление на ул. “Ѓорѓи Трајков“ број 15 точно пред мојата куќа, веќе еден месец не работи иако го...Повеќе
28.11.2022 во 20:47:56
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, уличната светилка на ул."Светозар Марковиќ"на влезот на бр.67 и бр.69,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
28.11.2022 во 08:47:41
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Кукушка"бр.11,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
25.11.2022 во 11:24:04
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Сава Ковачевиќ"бр.29,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
25.11.2022 во 10:43:29
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување на ул."Првомајска",не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
25.11.2022 во 10:41:59
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Габрово.не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
25.11.2022 во 10:40:07
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Светозар Марковиќ"наспроти бр.13 и бр.15 страничната страна на...Повеќе
24.11.2022 во 15:00:58
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Димитар Влахов"бр.18 пред ТА "Атлантис"не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
24.11.2022 во 13:05:34
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка на ул."Димитар Влахов"бр.22,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
23.11.2022 во 11:22:20
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Во пола населено место Габрово уличните светилки,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
23.11.2022 во 11:20:45
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Кочо Рацин"пред бр.12 и уште четири улични,не се во функција.Ве...Повеќе
23.11.2022 во 08:35:50
Тип на пријава: Решено
Решено Pocituvani, Ulicnata svetilka na ul.Kiril I Metodij,so br.36 ne e vo funkcija.Ve molime za intervencija.Kon.tel 079409197. ...Повеќе
22.11.2022 во 20:48:20
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Габрово к.бр.94А која се наоѓа пред багеристот Цветков...Повеќе
21.11.2022 во 10:51:07
Тип на пријава: Решено
Решено Почитувани, Уличната светилка во населено место Дабиље пред к.бр.39 на главниот пат, не е во функција.Ве молиме...Повеќе
21.11.2022 во 08:54:51
Тип на пријава: Решено