Преглед на пријави


Филтрирај по Тип на пријава:
Пребарај по датум: Од: До:
Пребарај по број на пријава:

Денес


Статус Пријава
Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежните служби
Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.72,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.077/737-566...Повеќе
27.02.2024 во 15:25:23
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежните служби
Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"53 наспроти продавницата 9 ката,не е во функција.Ве...Повеќе
27.02.2024 во 12:44:49
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежните служби
Почитувани, Уличната светилка на ул."Тошо Арсов"бр.14,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
27.02.2024 во 12:27:30
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби
Проследено до надлежните служби
Почитувани, Четири улични светилки на ул."Климент Охридски" од кои три oд бр.190 до бр.210 и една наспроти бр.200,не...Повеќе
27.02.2024 во 11:03:30
Тип на пријава: Улично осветлување


Последни 30 дена


Статус Пријава
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска"бр.72,не е во функција.Ве молиме за интервенција. кон.тел.077/737-566...Повеќе
27.02.2024 во 15:25:23
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"53 наспроти продавницата 9 ката,не е во функција.Ве...Повеќе
27.02.2024 во 12:44:49
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Тошо Арсов"бр.14,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
27.02.2024 во 12:27:30
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Четири улични светилки на ул."Климент Охридски" од кои три oд бр.190 до бр.210 и една наспроти бр.200,не...Повеќе
27.02.2024 во 11:03:30
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Моша Пијаде"бр.68 има некој спој што изгаснува и светнува,или воопшто не е...Повеќе
26.02.2024 во 15:27:04
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Васил Сурчев"бр.54,за подигање на смет од органско...Повеќе
26.02.2024 во 14:58:17
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Муртино к.бр.86 до трансформаторот наспроти...Повеќе
26.02.2024 во 13:31:46
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Муртино к.бр.230,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
26.02.2024 во 11:46:35
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани. После вашата интервенција во населено место Ново Добрејци (после каналот од лева страна)три...Повеќе
23.02.2024 во 13:37:48
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓуро Салај" бр.3 повторно не е во функција.Ве молиме за повторна...Повеќе
23.02.2024 во 09:27:03
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Добрејци к.бр.137,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
22.02.2024 во 14:25:22
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе канделабри на ул."Маршал Тито"(стара чаршија)почнувајки од бр.15,17,не се во функција. Ве...Повеќе
22.02.2024 во 11:32:29
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе канделабри на ул."Маршал Тито"(стара чаршија)почнувајки од бр.15,17,не се во функција. Ве...Повеќе
22.02.2024 во 11:32:27
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки во населено место Раборци к.бр.7 и к.бр.8,не се во функција.Ве молиме за...Повеќе
22.02.2024 во 11:04:06
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ристо Ќурчиев"наспроти бр.20,за кроење на капини. кон.тел.070/373-428...Повеќе
22.02.2024 во 11:01:41
Тип на пријава: Паркови и зеленило
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Ристо Курчиев"бр.20 со ул."Ристоман Попчевски",за навален...Повеќе
22.02.2024 во 09:48:28
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки нa ул."Брака Минкови"на самата раскрсница со ул."Атанас Караман"не се во...Повеќе
21.02.2024 во 15:37:52
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул"Ристо Ќурчиев"бр.20 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
21.02.2024 во 14:29:35
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"бр.4,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
21.02.2024 во 12:34:55
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Раборци кај фирмата што изработува погребални опрема,...Повеќе
21.02.2024 во 11:21:59
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Кирил и Методи"бр.10,за собирање на смет од органско...Повеќе
21.02.2024 во 11:20:17
Тип на пријава: Собирање на смет
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на уличното осветлување во населено место Баница к.бр.40,од центарот на...Повеќе
21.02.2024 во 09:39:29
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на уличното осветлување во населено место Габрово, за целосен...Повеќе
21.02.2024 во 08:15:02
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби ulicno osvetluvanje!! Partizanska 63 Strumica,poveke od dve nedeli ne raboti !! ...Повеќе
21.02.2024 во 12:30:30
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција во населено место Просениково за целосен сервис. Кон.тел.071663665 ...Повеќе
20.02.2024 во 13:07:50
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки во населено место Банско кај турските гробишта и кај Владе Банско,не се...Повеќе
20.02.2024 во 12:54:27
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција во населено место Костурино за целосен сервис. ...Повеќе
20.02.2024 во 12:49:53
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки во населено место Габрово к.бр.1 и к.бр.2, на крајот од населеното место не се...Повеќе
20.02.2024 во 12:46:31
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."5ти Ноември" бр.38 и наспроти бр.38 на бр.25, за кроење на три липи....Повеќе
19.02.2024 во 14:33:01
Тип на пријава: Паркови и зеленило
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."9ти Мај"бр.6,подолго време не е во функција.Ве молиме за интервенција....Повеќе
19.02.2024 во 13:22:59
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Борис Поп Димитров"помеѓу бр.40 и 42,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
19.02.2024 во 12:57:24
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Струма"бр.3,за собирање на секаков вид на...Повеќе
19.02.2024 во 11:35:11
Тип на пријава: Собирање на смет
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Херој Карпош"бр.27,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
19.02.2024 во 08:29:38
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Пријавувам прекин на вововодната мрежа на улица Страшо Пинџур. На ден 18,02,2024 година недела од 13,00 часот...Повеќе
19.02.2024 во 03:25:18
Тип на пријава: Водовод и канализација
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Вељуса к.бр.286 кај православната црква, не е во функција. Ве...Повеќе
16.02.2024 во 11:04:50
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Цветан Димов"почнувајки од авто пералните па се до крајот на...Повеќе
15.02.2024 во 13:31:41
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Бетовенова"бр.176,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
15.02.2024 во 13:17:06
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, да пријавам неисправна светилка_истата не свети туку само жари, на улично во с Банско наспроти...Повеќе
15.02.2024 во 19:01:53
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓуро Салај"бб после Панел во месноста Софилар,не е во функција. Ве молиме...Повеќе
15.02.2024 во 10:56:02
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки на ул."Кожуф"бр.9,не се во функција. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.071271195 ...Повеќе
15.02.2024 во 10:50:03
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Вардарска"бр.26, за подигање на подрумски отпад...Повеќе
15.02.2024 во 08:22:28
Тип на пријава: Собирање на смет
Проследено до надлежни служби Почитувани ве молам за интервенција за кроење на дрво на улица 24 Октомври со улица Б.Мучето поточно спроти...Повеќе
15.02.2024 во 13:50:12
Тип на пријава: Паркови и зеленило
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Скопска"бр.21,не е во функција.Ве молиме за интервенција. Кон.тел.071908752 ...Повеќе
14.02.2024 во 09:22:35
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Бетовенова"бр.38 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
13.02.2024 во 13:02:03
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Климент Охридски"почнувајки од Авто Сервис "Руте"до бензинската на...Повеќе
13.02.2024 во 12:27:21
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Крушевска Република"бр.83, не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
13.02.2024 во 09:37:04
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."5ти Ноември" бр.198 и покрај интервенцијата повторно не е во функција,ве...Повеќе
12.02.2024 во 14:24:24
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.177,повторно не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
12.02.2024 во 13:52:12
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Сачево к.бр.86 на влезот во населеното место,не е во...Повеќе
12.02.2024 во 13:45:55
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Јанка Илиева има пријавено дефект на улицно осветлување од минатата недела, на улицата Александар Думов,...Повеќе
12.02.2024 во 17:56:50
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за повторна интервенција на уличната светилка во населено место Просениково...Повеќе
12.02.2024 во 11:34:08
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Добрејци к.бр.33В на стариот пат позади Жикол не е во...Повеќе
09.02.2024 во 14:55:16
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"бр.4, не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
09.02.2024 во 12:54:50
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Првомајска"бр.4,не е во функција. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.071399292...Повеќе
09.02.2024 во 12:41:23
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул"Крушевска Република"бр.98 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
09.02.2024 во 12:09:07
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличнита светилка во населено место Просениково помеѓу к.бр.154 и 155 не е во функција,ве молиме за...Повеќе
09.02.2024 во 12:02:20
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Во населено место Дабиље к.бр.152, на патот спрема Петралинци на последниот дрвен столб уличната...Повеќе
09.02.2024 во 11:00:05
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Две улични светилки во населено место Просениково наспроти к.бр.243 и 244, веќе подолго време не се...Повеќе
08.02.2024 во 14:11:39
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Александар Думов"бр.128 на крајот од улицата во месноста Софилар,не е во...Повеќе
08.02.2024 во 10:55:43
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Солунска"бр.11,не е во функција. Ве молиме за интервенција. Кон.тел.070323913 ...Повеќе
07.02.2024 во 12:04:58
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."11 ти Септември"бр.18,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
07.02.2024 во 12:04:10
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."MХЈ" пред бр.123,за пукната водоводна цевка од која извира вода и се...Повеќе
07.02.2024 во 08:22:44
Тип на пријава: Водовод и канализација
Проследено до надлежни служби Na Ul Elka Jankova 18 poveke od edna godina nema ulicno osvetluvanje, imase drvena Bandera i so zamenata na banderata ne se zameni i ulicnata rasveta. Ve Moline da se resi problemot ...Повеќе
06.02.2024 во 19:26:14
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Браќа Миладинови"бр.53, веќе подолго време не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
06.02.2024 во 12:29:58
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за итна интервенција на ул."Димитар Влахов бр.19,за санирање на уништена голема...Повеќе
06.02.2024 во 12:14:17
Тип на пријава: Водовод и канализација
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка веќе подолго време на ул."Гоце Делчев"бр.22,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
06.02.2024 во 11:13:52
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."24 октомври"бр.22 наспроти аптека Бела Дона,за кроење на...Повеќе
06.02.2024 во 09:30:40
Тип на пријава: Паркови и зеленило
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на санирање и тампонирање на големи ударни дупки на ул."5 ти Ноември"од...Повеќе
06.02.2024 во 09:18:08
Тип на пријава: Улици, патишта и тротоари
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција за санирање на ударни дупки и тампонирање на истите на...Повеќе
06.02.2024 во 09:14:32
Тип на пријава: Улици, патишта и тротоари
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул.'Борис Поп Димитров"бр.32 од цела улица само таа улична светилка почесто...Повеќе
06.02.2024 во 09:08:02
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Бел Камен"бр.2 на самата раскрсница со ул."Крушевска"на самото ќоше,не е...Повеќе
06.02.2024 во 08:42:41
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Спиро Захов"на самата раскрсница на патот што води кон Цареви кули,не е...Повеќе
05.02.2024 во 15:43:05
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Три улични светилки на ул."Гоце Делчев"бр.6,бр.8 двете пред кладилницата Златна Копачка,другата на...Повеќе
05.02.2024 во 15:41:54
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Повеќе улични светилки на ул."Цветан Димов"наспроти Жито Маркет кај игралиштето за миленици до...Повеќе
05.02.2024 во 14:18:53
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Цветан Димов"бр.62 пред втората трафостаница,не е во функција.Ве молиме...Повеќе
05.02.2024 во 14:15:32
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Гоце Делчев"позади магазините на Тв канал Вис,Ал Демик за...Повеќе
05.02.2024 во 13:46:45
Тип на пријава: Собирање на смет
Проследено до надлежни служби Почитувани, Цела линија на уличното осветлување во населено место Просениково кај игралиштето,црквата и...Повеќе
05.02.2024 во 11:59:48
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Скопска"за тампонирање и санација на цела улица која е со многу...Повеќе
05.02.2024 во 10:54:58
Тип на пријава: Улици, патишта и тротоари
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Васил Главинов" од мостот е за тампонирање и санација на цела...Повеќе
05.02.2024 во 10:50:56
Тип на пријава: Улици, патишта и тротоари
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."11ти Септември" пред к.бр.20,не е во функција. Ве молиме за интервенција....Повеќе
05.02.2024 во 09:41:23
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Ве молиме за интервенција на ул."Маршал Тито"бр.159,за подигање на смет од органско...Повеќе
02.02.2024 во 12:31:27
Тип на пријава: Собирање на смет
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.177,не е во функција.Ве молиме за...Повеќе
02.02.2024 во 10:52:39
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Банско к.бр.45,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
31.01.2024 во 14:36:47
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Потребно е да се замени улично осветлување пред бандерата на Ул.Борис Поп-Димитров 32 ...Повеќе
31.01.2024 во 20:03:37
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Боро Џони"на самото Кино,не е во функција.Ве молиме за интервенција. ...Повеќе
31.01.2024 во 10:46:07
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка во населено место Просениково к.бр.199, веќе подолго време не е во функција.Ве...Повеќе
31.01.2024 во 09:29:27
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Добар ден пријава за улично осветлување прегорена сијалица на улица Крушеввска Република пред куќа бр 98 и...Повеќе
30.01.2024 во 17:22:49
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."Ѓуро Салај"бр.3,повторно не е во функција.Ве молиме за повторна...Повеќе
30.01.2024 во 08:52:32
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Проблем со улично осветлување-прегорена сијалица на ул.Цар Сажуил пред куќа бр.14 ...Повеќе
30.01.2024 во 02:25:44
Тип на пријава: Улично осветлување
Проследено до надлежни служби Почитувани, Уличната светилка на ул."5ти Ноември"бр.22,не е во функција. Ве молиме за...Повеќе
29.01.2024 во 09:02:24
Тип на пријава: Улично осветлување